Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

7 hlavních hříchů - Pýcha - 1. hlavní hřích (smrtelný)

logos-11-12-pycha21.jpg
hqdefault_2.jpg
138276-138560.jpg
1. hřích "PÝCHA"
PÝCHA -je prvním z hlavních hříchů,
ale položme si otázku, proč "hlavních" ? Jsou to nesprávné reakce, pocházející z hlavy-tedy z naší mysli-tedy lépe řečeno z vědomé mysli, k níž patří jedno z nejhorších ovlivnění a tím je OVLIVNĚNÍ EGEM, podlehnutí ovlivněním, jež pocházejí z naší omylnosti vnímání, k němuž dojde vždy tehdy, když my sami jsme "zahledění do naší důležitosti", do naší originality a jedinečnosti, kterou ovšem vlivem vibracemi nízkého kmitání energií v naší duši, mysli i buňkách těla, my sami vidíme jako "neomylnou", jako "perfektní" a jako "nejlepší, nad níž už nic není",
leč VELIKÝ OMYL je PRAVDOU!!!

Vše to, co se našemu vlivu "EGA" zdá být jaksi dokonalé, je vlastně jen ILUZORNÍ a viděno jen těmi "našimi pohledy", viděno tedy jen naším egem a naším způsobem vidění a vnímání "okolní pravdy". A toto OVLIVNĚNÍ EGEM, nám způsobuje onu "zkreslenost pohledu", ať už na nás samotné nebo na situace, či celé okolí a svět, vše je tak pod vlivem NAŠEHO ÚHLU POHLEDU A NAŠEHO ÚHLU CHÁPÁNÍ A VNÍMÁNÍ VĚCÍ i nás samotných. Ale všecko je trošku jinak. Toto vše je jen "tečkou" v neomezeném vnímání a existencích a možností nám "duším", tedy duchovním bytostem, od zdrojové energie, někdo ji nazývá Bohem nebo jakkoli jinak, ale vždycky jde o ZDROJOVOU ENERGII, onu mocnou sílu, jež nám dává neomezené možnosti, které umí naše frekvence vědomí "ego" trochu pozmění, a to tak, že jej přikrášluje, lže nám do vlastního vnímání. A toto je důvodem 1. hlavního (pocházejícího z hlavy, tedy z vědomé mysli) HŘÍCHU a tím je NAŠE PÝCHA, kterou vytvoří naše "EGO", a pokud mu uvěříme, budeme dříve nebo později zcela ZTRACENI, proč?

-jednoduché, protože SEJDEME Z CESTY, která nám byla určena pro naši duši, tedy lépe řečeno pro její zrání a velkolepý růst, dle plánu zdrojové energie, tedy podle plánu o vývoji ducha a o jeho poznání a osobních zážitcích každého ducha, jež PŮJDE K RŮSTU VE ŠLÉPĚJÍCH ZÁKONŮ UNIVERSA, které máme zakódovány uvnitř své duše a tedy i v programech nevědomí, jistě znáte "HLAS SVĚDOMÍ", víte že to svědomí je upozornění na to, co uděláme hodně špatně+je tedy oním porušením zákonitostí energií Universa. Ale toto jsem trošku odbočila od našeho prvního hříchu "pýchy".

CO TO JE PÝCHA?
(Latinsky Superbia)
-je to stav nadhodnocení sebe sama, svých schopností, kdy vidím sebe, jako nejlepšího a neuznávám pravdu jiných, dávám za pravdu jen sám sobě,jednám povýšeně, jsem pyšný sám na sebe a pro tuto povýšenost sebe nad ostatní nevidím své chyby a tak uvádím sám sebe v omyl a mylná přesvědčení, v nichž "zabloudím" a sejdu z cesty tím, že pod vlivem pýchy dělám špatné věci, chybuji v rozhodnutích+mnohdy škodím jak sobě, tak jiným+vše následně potom padá na moji duši, jako hříchy, tedy jako NESPRÁVNÉ MOJE VLASTNÍ REAKCE+VŠE, CO JIMI ZPŮSOBÍM, PAK PADÁ NA MOJI HLAVU + STÁVÁ SE TAK MOJÍM NOVÝM ZÁVAZKEM DO MÉ BUDOUCNOSTI +toto je potom důvodem k mnoha mým blokacím v mém nynějším i budoucích mých životech, žel tato "Moje chybná rozhodnutí a reakce", jsou i dědičně přenosné do všech mých pokolení+násobí se vždy silou závazků v rodové línii !!!!/Marcela Abha Kunz
Co je očista pýchy?
Očistou pro naši nadhodnocenost, je samozřejmě "PONÍŽENÍ", TAK KAŽDÁ DUŠE, CO SI ZDE ŘEŠÍ TENTO HŘÍCH A MUSÍ SI JEJ OČISTIT až na duši, jak se říká jde cestami, které ji nutí pokořit se věčnosti a zdroji samotnému!
-jde tedy o mnohé zkoušky, které nás doženou k ponížení, což je stav poznání.
-jde tedy jednoduše o to, být pokořen a sražen až na kolena, pokud to nejde jinak, abychom pochopili, že pýcha je nešvar, který nás vede jen do pádu a záhuby, pokud toto nechceme pochopit a neustále jednáme povýšeně, jsme dokola našim okolím ponižováni, jsme nuceni k tomu, abychom se pokořili, aby se náš duch tím očistil a dostal se do harmonie v souladu se zákonitostmi celého vesmíru!!!

-nadhodnocení sebe sama se očistit pak musí i v celém rodu, nejen u jednotlivce, vždycky se karmicky čistí celé linie osob, tedy celé rodiny, celé línie žen, či mužů, kterých paměť je ukládána do fyzických buněk DNA, které pak nesou i jasné programy života, kdy budou duše očišťovány od pýchy, tak třeba celé línie třeba žen řeší nesváry ve vztazích, jsou všechny nuceny si brát muže, kteří je ponižují a mnohdy až týrají, ať už po duševní stránce nebo i fyzicky, takové životní programová nastavení jsou zde právě pro očistu pýchy, je tedy pravděpodobné, že jedna žena z rodu si tak mnoho životů očišťuje tu SVOU PÝCHU", protože je nutno si uvědomovat, že například ženy jsou "ukotveny k planetě až 3x více, než muži, a na základě toho jsou i 3x více pyšné, proto i musejí absolvovat 3x větší=horší způsob, očistných nevědomých nastavení pro vývoj duše!!! Stejně jsou na tom i muži, kteří takto nesou vlastní pýchu, předávají ji nejen svým potomkům, ale všichni mužští potomci takového jednoho muže budou stiženi větší a větší zátěží hříchu pýchy, proto se snadno dostávají do naprosto stejných situací, jako ženy, a vše jen proto, že PODLEHLI SVÉMU EGU A JEHO VLIVU !!! Karmická očista "pýchy" jednotlivce tak zasahuje i celé jeho pokolení, a to znamená, že jeden se očistí a sníží tím zátěž i pro další až 3 pokolení a tím usnadní jejich život a to znamená lidově řečeno následná blokace bude mnohem slabější pro moje potomky, než jsem měla já, pokud jsem svou duši musela čistit od pýchy, tak i moje děti, mí vnuci a moji pravnuci budou pročištěni v jedné vrstvě, když já se očistím a jejich život se stane jednodušším a vymizí určité blokace, které nám celému rodu třeba komplikovaly a neumožnily hojnost v tom určitém směru.
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one