Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
soul.2.jpg
REINKARNACE A MY

inkarnovat se=zrodit se a osobně prožívat život ve hmotném světě

-jaký je koloběh životů?
Koloběh životů je dán tím, jakými jsme my sami v nich. Jde o postupný rozvoj duchovních sil a znalostí tak, abychom se stávali moudrými a naše energie jemnými a jemnějšími, jde o to dosahovat co nejvyšší kmitočet energetického vlnění, čímž je nám také umožněno jít vyšším poznáním a moudrostí. Jde tedy o to, STÁT SE MOUDRÝMI A TAK MÍT VYŠŠÍ FREKVENCE JEMNĚJŠÍCH ENERGIÍ DUCHA.

-existuje daný přesný počet životů, které musíme absolvovat?
Ne, neexistuje nikde přesně daný počet inkarnací, jež by bylo nutné absolvovat, aby náš duch dozrál vědomostmi i správnými frekvencemi energií. Je vždycky jen a jen na jednotlivci, jak dlouho a s čím se bude vyrovnávat ve hmotných zrozeních=svých životů. Je tak možno mít i krátké inkarnace, ale i neomezeně dlouhé i několik miliónů životů, jde tedy vždycky jen o to, abychom se tomu danému úkolu, jež se zde učíme opravdu naučili, a to mnohým nejde za jednou, proto mnohdy i několik set našich bytí=životů musíme si ve hmotných světech odžít, než SAMI POCHOPÍME A PROZŘEME, proč nedělat to, či ono+proč je nutné dodržovat zákony energií úplně ve všem, tedy i našich vlastních reakcích na naše okolí, ale i nás samotných na nás samotné. Proto není počet životů a našich zrození ničím omezen, každý z nás se jinak rychle vyvíjí, tedy chápe. A toto je dáno dalším neomezujícím zákonem "svobodnou volbou", jak co uděláme, jak se čemu naučíme, a kdy to konečně správně pochopíme-vše toto se řídí tím, jak my sami se rozhodujeme=tedy jak rychle se učíme. Jsou zde tedy duše, které mají jen krátké inkarnační období, ale jsou zde i takové duše, co se zde učí mnohé stovky a tisíce a miliony svých životů.

-je nutný vývoj absolvovat na všech hmotných planetách?
ne tak toto není nutné, inkarnace probíhá na základě účelnosti, a potřebné jsou jen tam, kde duch má nějaké své závazky a musí je tedy s jinými dušemi dorovnávat. To znamená, že se rodíme jen tam, kde jsme někomu nebo i sami sobě způsobili nějakou bolest nebo určitou škodu, bezpráví, či újmu -tedy závazek energií, tam je tedy pro nás potřebné znovu jít a narodit se, aby se tam energetické vlnění vzájemnosti dorovnávala až k docílení harmonie aktérů!

-jak je to v inkarnaci s našimi schopnostmi?
to záleží na tom, JAKÉ MÁME FYZICKÉ TĚLO A JAKÉ JSME TEDY V MINULOSTI MĚLI ZÁVAZKY, ZDA JIMI NEJSME NATOLIK BLOKOVANÍ, ŽE TALENTY A SCHOPNOSTI z minulých našich životů bude moci využívat, a toto je zase onen zákon toku energie zákon akce a reakce. Pokud máme zdravé tělo , lze říci v zásadě ano, je možno využívat jakéhokoli talentu, či naší schopnosti pro spokojený život, vše je ale řízeno naším úkolem zde, a tomu je vše podřizováno, pokud nám to plnění tohoto úkolu, co se zde máme hlavně naučit dovoluje, potom smíme využívat veškeré své schopnosti a talenty.

-jaké jsou stupně hmotných těl a vývoje? dosahují stejných stupňů?
Zhmotnění se a naše
konstituce hmotného těla=JEHO STVOŘENÍ, JE DÁNO naším STUPNĚM VÝVOJE DUCHA,a vývojovým stupněm planety, kde se chce duch zrodit, DUCH si podle svých závazků v minulých bytích sám zvolí podobu, konstituci a fyzickou kondici, už na počátku své volby o inkarnaci, a tuto svou volbu konzultuje s vyššími bytostmi, jež mu pomáhají při tvoření základní osy jeho nového života=OSOU ŽIVOTA je myšleno počet splnitelných úkolů v nové inkarnaci, tedy v novém životě ve hmotném světě.
ČÍM VYŠŠÍ JE STUPEŇ DUCHOVNÍHO VÝVOJE, TÍM JEMNĚJŠÍ JE TAKÉ FYZICKÁ KONSTITUCE A TÍM VYŠŠÍ JE I FREKVENCE KMITÁNÍ nejen planety, ale i buněčného těla!!!
Planeta Země, má velmi hrubou substanci, a také nižší frekvence energií, i když nyní stoupající výš a výš, přes toto máte tedy tomuto uzpůsobená i svá fyzická těla a buňky.
Porovnáme-li tak Zemi s jinou planetou naší soustavy, například s Jupiterem, jde říci, že tato planeta je na jiné duchovní úrovni a její kmitočet je v poměru 1:200, proto také inkarnovat se na tuto planetu mohou též různé vývojové stupně duší, a i zde je vývoj dán zákonitostmi celého Universa, proto i délka hmotného života zde je rozdílná v poměru ke kmitání planety a poměru kmitání jedince, vlivem jeho závazkům z minulosti.Jedinou odlišností od planety Země je to, že zde na Jupiteru jsou všechny inkarnace dány tak, že PLNÍ JEDINÝ CÍL, a to za každou cenu se vývojově přiblížit stvořiteli. Jupiter je tedy planetou s mnohem vyšší frekvencí energií, s mnohem vyšší jemností energií a tak i život zde je mnohem kratším, než zde na planetě Zemi.

-pro dosažení duchovní čistoty je nutné absolvovat všechny vývojové stupně duše a ducha v ní, nejde přeskočit vývojový stupeň jen tím, že zde žijeme
ctnostným životem, jde totiž o ucelený vývoj ducha!!!
-můžeme tedy i klesnout z dosaženého vývojového stupně? Běžně ne, jen pokud vědomě slouží temným silám, vlivům a bytostem!
Pokud je duch v běžném vývojovém stádiu a dodržuje-li zákony celého Universa, potom se mu to nestane, ale pokud sám a vědomě dělá chyby a obrací svou energetickou hodnotu k nesprávným a stále porušujícím činům zákony Universa, ANO MŮŽE DUCH TAKÉ KLESNOUT, do mnohem nižších kmitočtů a vibrační úrovně, než měl před inkarnací, ale pokud se tak děje, je velmi rychle zastaven různými sebezničujícími procese- SEBE-DESTRUKCÍ FYZICKÉHO SKELETU TĚLA tak, aby byl nucen se ihned VRÁTIT K RADĚ VYŠŠÍCH BYTOSTÍ, KDE BUDE ZNOVU POUČEN O CHYBÁCH, které udělal, a mohl se pak znovu zde narodit, aby ZNOVU PLNIL TO, CO MU BYLO URČENO PRVE+TO, ČÍM SI "ZHORŠIL SVÉ VIBRAČNÍ POLE ENERGIE", tedy lze říci, že si znovu prochází tím, co měl prve+tím, co si nově sám svým nesprávným konáním zavinil..například užil svou a cizí energii pro magické účely s tím, že poškodil jiné bytosti zde žijící, tím změnil jejich plnění úkolů zde nebo jim to zcela znemožnil, tím také znemožnil všem,kteří byli nějakými vzájemnostmi spojeni s těmi, co jim "ovlivnil život magií", což je následná geometrická řada nesplněných úkolů, vlivem 1 chybného kroku ducha, jež tím mnohonásobně SNÍŽIL SVÉ VIBRACE A SVŮJ VÝVOJ!!! Proto i tyto důsledky bude nutno dorovnat a to po mnoho dalších životů takového ducha-proto jeho vývojové stádium se vrátí tam, kde odpovídají jeho nízké frekvence jeho chyby!!! Tedy do kmitání kolem 400 kmitů za sekundu, což je nyní o 800 kmitů méně, než by směl využívat toku energií, a tento STAV MU NÁSLEDNĚ TAKÉ NESE POTÍŽE S TÍM DANÉ = PSYCHICKOU VELKOU ZÁTĚŽ, ve většině případů trpí některým duševním onemocněním, depresí, úzkostmi, rozdvojením osobností, či jinou obsedantně-kompulsivní poruchou, či dokonce mnohem horšími duchovními stavy, jež mu ukazují strach v různých podobách, formách a díky tomu prožívá to, co sám v minulém svém životě vyslal k jiným bytostem+tyto energie se mu neustále kumulují a je v jejich zajetí, až do doby, kdy přijme pomoc stvořitele, pak je mu dáno vedení a smí se buď částečně nebo i úplně vyléčit z těchto potíží a následně smí znovu plnit to, co mu bylo uloženo, pak i jeho duch zjemní své fyzické tělo a smí dosahovat vyšších frekvencí a svého postupu ve vývoji-vše se tak děje v souladu se zákony Universa o energiích-akce+reakce./Marcela Abha Kunz
Smutek v duši=SILNÁ NEGACE SEBE SAMA
Smutek v duši=SILNÁ NEGACE SEBE SAMA
SMUTEK

Je stav duše- jde o vibraci velice nízkou-slabá frekvence, která je umocněná silou frustrace, kterou právě cítíme uvnitř sami sebe. Smutek je určitý stav, kdy jsme velmi vnitřně zranění, a´t už k tomu přispělo cokoli "z venčí". Smutný člověk bývá zpravidla tehdy, pokud jej něco zklamalo, pokud se nesplnila určitá jeho očekávání, která měl, či pokud sám sebe zklamal, či zklamal jinou osobu, na níž mu záleží.

Pokud si tuto horní stať projdete znovu, zjistíte, že tam se píše o tom, jak vnímáme určité hodnoty v té, které oblasti našeho vnímání života. A to je právě ono úskalí toho, proč se čas od času každý ocitáme ve stavu duše- SMUTEK. Jak už víme jde o stav, kdy je zkresleno NAŠE VNÍMÁNÍ A NAŠE VIDĚNÍ DANÉ SITUACE, která nám smutek zapřičinila, ale na druhou stranu, opravdu nám to zapřičinily vnější okolnosti?
-NE, JSME SI ZA TENTO STAV " SMUTKU " VINNI SAMI, protože jsme to jen a jenom my sami, kdo se nechal strhnout do postoje vlastní duše a to postoje SMUTKU!!!!


-CO ZPŮSOBUJE ENERGIE SMUTKU?

Energii smutku, nám tedy způsobuje určitý "náš postoj", naše VLASTNÍ VIDĚNÍ SITUACE, která nám způsobuje onen stav duše, který je provázen velice silným a rychlým skluzem z vyšších energií do planiny nízkého toku energie duše. Náš duch je ukotven v prvotní hmotě, kterou nazýváme duše, tato má množství možných nastavení=FREKVENČNÍCH ZÓN, do kterých se může přeladit zcela sama, či pod vlivem nastavení srdeční čakry. Energetická hladina "Smutek", je tedy nízká frekvence, která nám znemožní na určitou dobu, abychom PLNĚ PROŽÍVALI S RADOSTÍ SVŮJ ŽIVOT.

-JAKÝ DOPAD MÁ TATO ENERGIE SMUTKU NA NÁS?

ENERGETICKÝ DOPAD SMUTKU je podle toho, jak dlouho v něm setrváváme,
Také jak SILNÝ PROUD SMUTKU jsme si nastavili, a zda jej časově jsme schopni rychle překlenout nebo nám naopak bude časově víc a víc
zabírat naše energetická nastavení v mnoha dalších směrech, nejen v oblasti srdeční roviny a emocí. Pokud nám stav "smutku" přejde od srdeční oblasti dolů do oblasti strachu, což je druhá a třetí čakra, pak nám pravděpodobně za čas prřojde smutek a jeho energie do oblasti základní čakry, tedy přímo do bodu bytí "já jsem" a pak už je jenom krůček k tomu, aby se nám tato NASTAVENÍ FREKVENCÍ SMUTKU dostala přímo do zápisu DNA buněčné hladiny a tím i do budoucnosti našich prožívání, pak nastane to, co nazýváme přecitlivělost nebo naopak dojde k nastavení "znecitlivění" prociťování, a smutek nám vejde přímo do krevního řečiště- DNA krve, to znamená, že každičkým kouskem našeho těla VIBRUJE SLABŠÍ A SLABŠÍ TOK ENERGIÍ. A to znamená, že máme co dělat s depresemi, silnými úzkostmi, a to vše se nám ještě začíná umocňovat stresovými situacemi nepozornosti, nesoustředěním a zmatkem, který nastává vlivem stále zesilující "stabilní naší frekvence energií v auře", energií smutku, který se nám postupně začíná nejen dostávat do denního života, ale hlavně pod kůži do každičké naší činnosti, tím nám zcela ochromuje a znemožní prožitky radosti ze stávajícího života-proto jsme ihned zdrojovou energií odpojeni a naše duše se ocitá zcela v osamění- toto by ji mělo restartovat, leč u mnohých jedinců dojde v tento čas k tomu, že nastupují vládu v auře a čakrách i v duši NEGACE VLASTNÍ, PAK NEGACE OD CIZÍCH A NÁSOBÍ SE NÁM V TĚLE I AUŘE NEGACE OVLIVNĚNÍ, KLETEB,vlivů TEMNÝCH SIL z tohoto, ale i minulých našich životů- A PROČ?
PROTOŽE JSME SE DOSTALI DO SILNÉ NÍZKÉ FREKVENCE NEGATIVNÍCH VLIVŮ, a protože jsme se se nechali vlastní frustrací zahnat do kouta naší duše a tím jsme si oslabili víru a důvěru ve spojení se zdrojovou základní energií!!!

SMUTEK = VELMI NÍZKÁ VIBRAČNÍ ENERGIE DUŠE, kterou si ale zvolíme my sami!


-CO S TÍM MOHU UDĚLAT SÁM?

Pokud se již ocitám ve fázi delší dobu ve smutku, je dobře se pozastavit, zda můj prožitek smutku, je opravdu to, co chci.
Jestliže zjistím, že situace, která mne vedla k takovému prožívání, tomu opravdu odpovídá, pak je vše ok a mohu si svůj smutek prožívat v normálu a naučit se jej překonávat a postupně se s toho úplně vymanit.

Pokud, ale jsem již dlouhou dobu ve stavu duše "Smutek", a trpím už depkami, stavy úzkostí, či dokonce stavy šoku z traumat, pak je zcela jistě na místě hledat pomoc u odborníka- ať už duchovního terapeuta, kněze, či ideálně u psychologa, či pokud mám obtíže závažnějšího charakteru u psychiatra. Pokud i nadále mi obtíže nepřechází, je nutno si uvědomit:
- proč stále mám smutek v duši?
- co jsem pro to udělal, abych se znovu začlenil do běžného nastavení mojí duše?
- spolupracoval jsem s terapeuty opravdu nebo jsem jenom čekal, že léky, či terapeuti udělají vše za mne?
- jsem já sám aktivní se svými rozhodnutími být fit a v duševní pohodě?
- myslím víc na negativní věci, situace nebo myslím víc na pozitivní věci a situace- co z toho já sám očekávám ve svém životě?
- dovolím si věřit těm, kdo mi pomáhají nebo se jenom tak tvářím a uvnitř sebe vím, že mi to stejně nepomůže, protože nechci být ok a v pořádku?

Pokud si některá svoje nastavení uvědomíte, a zjistíte, že napříč tomu chce se dostat ze smutku, MUSÍTE ZAČÍT U SEBE!!!

1. ROZHODNOUT SE UKONČIT SMUTEK!!!
2.ZAČÍT PROTO NĚCO DĚLAT A DODRŽOVAT RADY TERAPEUTA.
3.ZMĚNIT SVŮJ REŽIM DNE-začít se radovat z maličkostí.
4. UDĚLAT SI ROZPIS PRÁCE SÁM NA SOBĚ+DODRŽOVAT HO.
5. Naučit se znovu vnímat život radostně a s láskou k sobě, ale i k životu!
/Marcela Abha Kunz
astrol-2..jpg
VYSVĚTLENÍ OTÁZEK O TOM, CO TO JE KARMA
- co to je karma?
- jak se projevují její závazky?
- co je to karmický závazek?
- jaké jsou její dopady a kdo za ně vlastně může?
- co znamená "očistit si karmu"?
odpovědi na tyto a ještě mnohé jiné otázky najdete v tomto článečku, Stačí se do něj začíst:
CO JE TO KARMA?
- jednoduše všecko je kolem nás, ale i v nás samotných jen a jen energie, a to v různých podobách, stejně tak i KARMA = ENERGETICKÉ TOKY, jež jsme my sami vyslali v naší minulosti, a které musí být vyrovnány= to znamená, že buď je dostáváme od jiných nebo je musíme k jiným vysílat, protože jsme si je zapůjčili, či jsme jimi v minulosti škodili a nyní je dostáváme, jako bumerang nazpět-toto je KARMA= tedy POTŘEBA DOROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PROUDĚNÍ našich minulých jednání, myšlení, cítění a konání, DO STAVU HARMONIE A LÁSKY + to v souladu se zákonitostmi celého nám známého vesmíru, ale i celého Universa, jehož jsme i my, každý sám součástí!

Co to je závazek karmy?
Jde o nutnost vyrovnání energií, které byly námi vysílány k jiným lidem, bytostem nebo k věcem= třeba si vezměte energii vzteku, když ji vysíláte-je všude kolem vás, směruje, ale také hlavně k tomu, kdo ve vás tento vztek vzbudil, ať už vědomě nebo i zcela nevědomě- tuto energii cítíte VY, a také VY jste TÍM, KDO TUTO ENERGII VYSÍLÁ K JINÝM KOLEM SEBE, ať už jsou v tom vinni také, či jen se prostě kolem nás nacházejí. TENTO VZTEK SE ŠÍŘÍ V NÁS=uvnitř nás samotných, ale ŠÍŘÍ SE I KOLEM NÁS A HLAVNĚ DO SMĚRU KAM JE NAMÍŘEN= TEDY K TOMU, NA KOHO SE ZLOBÍTE-vlivem této energie se všechno kolem nás, ale i v nás samotných MĚNÍ+VŠECHNY ZMĚNY, ZA KTERÉ TAKTO VY SAMI MŮŽETE, SE VÁM PŘIPISUJÍ DO Vašich KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ, ať už dluhů nebo nároků!!! Všechno totiž souvisí se vším, protože všechno je jen a jen energií v určité podobě a frekvenci, proto i to, co cítíte a na co myslíte a co uděláte je všechno energetické působení, které mění vše kolem vás, v závislostech na tom, jak co vnímáte a jak co cítíte, podle toho se také projevují i vaše myšlenky a činy!!! Proto i ten, kdo v tomto bytí se sice "dobře chová a vcelku se snaží dobře i činit, může mít z minulosti mnoho energetických závazků ve své karmě, závazků z minulých životů, vědomých, ale i mnoho zcela nevědomých A TYTO ZÁVAZKY SE PROSTĚ JEN K NĚMU VRÁTILY-JSOU TO JEHO VLASTNÍ ENERGETICKÁ PŮSOBENÍ na lidi, bytosti a věci, které byly v minulosti kolem něj!!!
KAŽDÝ JSME STÁLE ZODPOVĚDNI ZA TO, CO VYSÍLÁME
- jednak KOLEM SEBE
- jednak DOVNITŘ DO SEBE
a toto vše se zapisuje do pomyslného DNA naší duše. A na základě tohoto, vznikají naše BLOKACE na životě, jak současném, tak i do budoucnosti našich bytí.
JAK SE PROJEVUJÍ KARMICKÉ ZÁVAZKY
-PROJEVUJÍ SE, buď jako DLUHY = TO JSOU ENERGIE, KTERÉ JSME MY SAMI "NĚKOMU" DLUŽNI = jsou to energie, které nutně POTŘEBUJEME ODSTRANIT-tedy jejich PŮSOBENÍ POTŘEBUJEME ODSTRANIT, protože poškozuje nás i ty, k nimž jsme tyto energie v minulých našich životech vyslali.
-PROJEVUJÍ SE, také jako nároky-naše potřeby třeba slyšet omluvu, či třeba potřeba cítit lásku, do těch, co nám ji v minulosti nedávali, či nám dokonce ublížili, tak toto jsou NÁROKY.

JAKÉ JSOU DOPADY KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ
-jde o to, že "karmický závazek" = ENERGIE = ENERGETICKÉ PROUDĚNÍ k nám i k okolí a těm, s nimiž jsme v minulých životech byli spojeni určitou situací, která vyvolala "karmický závazek".
-DOPAD energetického proudu, který jsme my sami vyvolali SE TEDY DOTÝKÁ VŠECH těch, CO JSME S NIMI V MINULOSTI ŘEŠILI+to NESPRÁVNĚ, určitou situaci, kterou jsme vlastně NEZVLÁDLI+TO PODLE ZÁKONŮ UNIVERSA- to znamená, že došlo k porušení těchto zákonů celého Universa = KARMICKÝ ZÁVAZEK
-dopad tedy je široký, vezměte si třeba tuto situaci: RÁNO JDU BĚŽNĚ DO PRÁCE, KDE MÁM MÍT PŘEDSTAVENÍ SVÉHO PROJEKTU NA STAVBU DOMŮ, pokud to do práce nestihnu, můj kolektiv spolupracovníků - jednak se na mne bude zlobit(jejich práce bude vniveč, přijdou o svůj čas, který mohli věnovat jinému projektu-toto je jeden dopad energií-ten negativní.
-já naopak ztrácím šanci prorazit, jako dobrý projektant, či vedoucí projektu a jsem z toho také frustrovaná + obracím tyto energie do pocitů viny a sebeobvinění=FRUSTRACE, a to i když jsem šla s dítětem třeba k lékaři. Tady vidíte, že v obou případech je více negativních dopadů, než dopadů pozitivních, ale ty pozitivní tady jsou také-budu mít pocit, že jsem dobrá matka, že se o své dítě dobře vždy postarám- DOPAD ENERGIÍ, jež mohou vynulovat pocit frustrace a viny vůči mé práci a mým kolegům v práci, tak to působí u mne, ale u kolegů to působí jinak- přestanou se na mne spoléhat+naučí se, že je lépe nespoléhat na mne a cítí ke mně pocity odmítání - SPADLA JSEM Z MÍSTA DŮLEŽITOSTI VE SVÉ PRÁCI. Takže DOPADY ENERGIÍ ZÁVAZKŮ KARMY je opravdu ve velkém záběru+to, CO CÍTÍME V SITUACÍCH DENNĚ PROŽÍVANÝCH, je také to, co se nám potom také vrací a co zažíváme ve své blízké budoucnosti+to, co máme dorovnávat v karmických uzlech= to je ve stejných, či podobných situacích, které jsme špatně řešili v minulosti= třeba jsme "jen" špatně procítili to, co se nám stalo+tím jsme obrátili negativní energii sami proti sobě, a to může mít za důsledek i to, že se nám změní nevědomé nastavení programů v mysli, či se nám začnou ničit naše vlastní orgány- viz. nemoci ze strachu, či stresu, či nemoci ze zlosti, vzteku a tak dále bych mohla pokračovat orgán od orgánu a jejich příčinách, ale to najdete v jiné sekci mého webu http://ocista-duse.717.cz/rubriky/nemoci-priciny
-o příčinách nemocí ve zkratce


CO ZNAMENÁ OČISTIT SI KARMICKÝ ZÁVAZEK?
- jde o to, že se musí pročistit daná blokace "karmických energií", které nás brzdí v tomto bytí.Takže se stručnosti JDE O AKCI DOROVNÁNÍ A ZHARMONIZOVÁNÍ VŠECH ENERGIÍ, KTERÉ JSME MY SAMI V MINULOSTI VYSLALI K SOBĚ, A KE VŠEM, S NIMIŽ JSME SE SETKALI!!!
Čištění karmických závazků, to znamená postupně zharmonizovat ten typ energetického proudění, co nás nyní v našem životě brzdí nebo nám dokonce nějak způsobuje škody, to znamená, že toto dorovnání energetického působení, které jsme si sami v minulosti způsobili, je potřeba DOROVNAT, a to tak, že SE MUSÍ DOROVNÁVAT TAKÉ růst ducha ukotveného V NAŠÍ DUŠI A NAŠEM TĚLE FYZICKÉM, tím dochází k možnosti VÝVOJE DUŠE A DUCHA, a tak je možnost VYMAZAT A VYNULOVAT energetické působení, které nás nyní brzdí, či je přímo pro nás zničující, vlivem "návratu našich vlastních energií z minulosti".
Postupný růst duše - JE NEZBYTNOSTÍ, proto, aby nám bylo dovoleno ODSTRANIT BLOKACE A ZÁVAZEK KARMY naší minulosti, Bez práce na svém duchovním vzestupu a růstu duše, nám NEMŮŽE BÝT ZÁVAZEK MINULOSTI ODSTRANĚN, proč? Protože jsme nedokázali DOROVNAT ENERGIE é zharmonizovat tok energií z minulosti, BEZ POCHOPENÍ TOHO, CO BYLO PORUŠENÍM ZÁKONŮ UNIVERSA + co tedy nesmíme takto dělat!!!
Očista karmických závazků JE POSTUPNÝ RŮST DUŠE, což nám umožní potom vidět "problémovou situaci" v docela jiném světle a z jiného úhlu pohledu, na základě toho se ZMĚNÍ I TOK ENERGIÍ, KTERÉ ZAČNEME VYSÍLAT a dojde k harmonizaci toků energií z minulosti, jež nás dostihly v tomto životě! Takto se čistí duše od závazků karmy a zároveň dojde k výmazu záznamů o našem chybném jednání v DNA naší duše+tehdy dojde k úplnému dorovnání energetického toku z minulosti a závazek je pročištěn./Marcela Abha Kunz
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
UVÍZNUTÍ DUŠE + UPÍŘÍ ODBĚR ENERGIÍ ŽIVÝM BYTOSTEM VE HMOTNÉM SVĚTĚ

-DUŠE JE PRVOTNÍ NAVÁZANÁ ENERGIE, kterou zde ve hmotném světě duch zhmotní! Je to proto, aby se dokázal připoutat do hmotného těla, proto i zde pokud je tomu opačně + tedy duch chce opustit tento hmotný svět musí se znovu rozvázat od hmotných ukotvení.

-Jakmile se duch rozhodne zde již nebýt ve hmotné rovině, spouští se program destrukce těla. někdy se tak děje -autopilotem, jindy zase řízením autopilota zdrojovou energií stvořitele, je to tím, podle toho, co závažného duch udělal, jak se také sám o sobě rozhodl, protože jde zase jen o energii, kterou duch vysílá svými činy, tedy i svými myšlenkami.
-základem , ale je to, že nelze jít zpět v nižších vibracích, než jsme sem přišli- a od toho se to celé odvíjí, zda duch, který chce odejít si v nevědomí sám spouští program sebe-destrukce fyzického hmotného těla, či mu tento program je spuštěn bez jeho uvědomování si toho, jelikož hrubě porušil zákonitosti celého Universa, ale o tom si povíme v jiném článku, dnes se budu věnovat duchům, potažmo duším, které zde UVÍZLY v našem hmotném světě.

UVÍZLÁ DUŠE = duch ukotven stále v prvotní hmotě duše,

ta zde zůstala po rozpadu fyzického těla, taková duše, je bez možností čerpání a doplnění, či výměn energetické hodnoty sebe sama. Taková duše zůstává na té úrovni, kde byly ve svém vývojovém stádiu, když její hmotné tělo bylo zničeno!!! Jelikož sama neodešla, či se rozhodla zůstat z jiného důvodu, musí i zde ve hmotném světě sem tam proměnit své energie duše, to znamená, že si potřebuje doplnit občas nezbytné množství vlastních energií. A toto se děje u zde zůstavších žijících bytostí, lidí, či zvířat, či rostlin. Taková uvízlá duše je také přitahována k těm bytostem, které se nacházejí na její energetické úrovni, a mají porušen ochranný obal aury tak, že jsou v něm z určitého důvodu "díry", tedy otvory vhodné pro průnik uvízlé duše do některého éterického těla, či dokonce níž do čaker nebo i ukotvení duše jiné bytosti.
Toto nazýváme UPÍŘÍ ODBĚR energií z aury nebo čaker. Toto je ono známé nám "NEZABIJEŠ", JEDEN ZE 7 HŘÍCHŮ DUŠE!!!
Nejde nyní jen o morálnost "odebrání energií živé bytosti", ale hlavně jde o HRUBÉ PORUŠENÍ ZÁKONA ENERGIÍ v závislostech na živé bytosti a potažmo ducha, co v ní plní své úkoly.

Je nutno si při tom uvědomovat neustále to, že ZDE VŠICHNI PLNÍME SVÉ ÚKOLY A UČÍME SE BÝT LEPŠÍMI a ve VIBRACÍCH VYŠŠÍMI DUŠEMI. O toto tu jde, a tím pokud "uvízlý duch" odebírá přivtělením se k jné bytosti její energii, tím také narušuje její auryckou stabilitu energií. A toto je ono "nezabiješ", zde totiž dochází postupně k tomu, že přivtělená uvízlá duše, víc a víc narušuje stabilitu energetické základny v jemno-hmotném těle, čímž způsobuje nedostatečnost energií pro čakrová centra a také pro fyzické tělo, a na tomto bodu se začíná "tvořit nový karmický závazek uvízlé duše", protože vlastně tím, že bere cizí energii pro sebe, poškozuje druhou duši a zkracuje zde její možnost pobytu, a to celé souvisí s tím, že také tím vlivem brání té duši splnit vše tak, jak měla, dle svého vývoje!

Takže uvízlý duch zde ve hmotě NEMŮŽE DLOUHODOBĚ POBÝVAT BEZ VÝMĚNY ENERGIÍ VE SVÉ ZÁKLADNÍ podobě!
Uvízlá duše SE NEMŮŽE SPRÁVNĚ VYVÍJET DÁL, jelikož není v té dimenzi, kam patří, podle vývoje své duše - ducha.
Vzhledem k hrubému porušení zákonů o energiích SI TAKTO DUŠE UVÍZLÁ TVOŘÍ NOVÝ A VELMI HLUBOKÝ KARMICKÝ ZÁVAZEK, jelikož jednou bude nucená VRÁTIT VEŠKEROU ENERGII, CO SI ZDE OD JINÝCH VZALA, což ji hned hodí několikanásobně níž do nižších frekvencí, než byla prve + toto je velký problém pro další její vývojový stupínek, protože v následujícím životě bude nucená vrátit veškeré množství energií,co si zde vzala takto nedovoleně, a bude to vracet přesně tak, jak si je brala-to znamená, že bude "energeticky vysílená a bude živit energiemi ty, co jim nyní zde ve hmotném světě, upírsky brala energie z aury nebo přímo z čaker, či páteřního kanálu. toto její pochybení je velmi silně "trestáno", nejde to takto přesně specifikovat, ale zde pro to nemáme ten správný výraz.
Takový uvízlý duch sající energii jiným , bude velmi drasticky snížen ve své frekvenci, protože porušil zákony celého Universa, bude nucen znovu se zase učit dokola to, co již dávno měl znát, ovšem v mnohem silnějším záběru, co to znamená?
To znamená, že pokud znovu a znovu porušíme zákonitosti o energiích, bude nám náš další život vytvořen tak, abychom si toto celé SAMI ODŽILI, A TO STEJNÝM ZPŮSOBEM, jde tedy o to, aby si to duch zkusil ve hmotném těle, co to ZNAMENÁ MÍT PŘIVTĚLENOU DUŠI, jak moc mu budou chybět energie, které jsou mu ubírány přivtělencem, stejně, jako toto udělal on sám v minulém svém bytí. Takže pak jsou to lidé s nízkou vibrační hodnotou, kteří mají nestabilní auru, mají časté upíří odběry od jiných uvízlých duší zde, mívají vymístění astrálu, mentálu nebo i obojí, jinými slovy jsou to lidé, co zde prožívají nějaké duševní nemoci, mnohdy až takové, že jsou neléčitelné a nebo dokonce jsou dědičné, to v případě, že "karmický dluh energií", je tak veliký, že to sám duch nemůže za jeden svůj hmotný život, ani splatit, pak se rodí do jeho rodiny další takoví duchové, kteří se učí stejnému a pomáhají si tak vzájemně splácet tyto energetické dluhy vůči jiným duším z minulosti.
Tímto způsobem vznikají rodové nemoci duševního rázu, jako například schizofrenie, maniodepresivní stavy, a jiné kombinované duševní pro nás choroby, jež jsou pro poučení těch, co jimi trpí. Takové duše, jsou ve strachu, stresu o svůj život, mají chu´t uniknout z tak složitého pro ně života, který jim nedává ani radost, ale ani smysl, žel vše se děje proto, aby osobně si uvědomily, že PŘIVTĚLENÍ A ŽIVOT NA ÚKOR NĚKOHO JINÉHO JE ŠPATNĚ chybné rozhodnutí, aby až se znovu ocitnou na hranici života hmotného a života po fyzické smrti, se rozhodovali správně, tedy odejít do světla a lásky a dál se začaly vyvíjet v jiné dimenzi, kde se budou připravovat na jinou svou inkarnaci v dalším životě.
/Marcela Abha Kunz
Odchod ze života vlivem "nemoci"

SMRTELNÉ ONEMOCNĚNÍ
- proč si duše volí takový odchod?
- sebe-destrukce a zničení těla?

Co toto všechno vlastně znamená?
Všichni máme stejnou šanci na život, jeho prožití v hojnosti a radostech, ale mnozí z nás SI SAMI ZVOLÍ SMRT NEMOCÍ, o co při tom jde?
Jde o to, že my sami jsme si něco neodpustili nebo nás něco tak frustrovalo, že jsme si sami SPUSTILI SEBE-ZNIČUJÍCÍ PROGRAM nemoci, většinou jde o to, jak rychle a bez velkých nebo i s velmi velkými problémy si zničit vlastní tělo. Zdá se to mnohým nesrozumitelné? Ano, možná to tak vypadá, proto vám to trochu vysvětlím.

SEBEZNIČENÍ
-jde o to, že duch cítí vinu nebo nedokáže se smířit se situací, která má pro něj velmi velký význam=LPÍ NA URČITÝCH VĚCECH, LIDECH nebo VYŘEŠENÍCH SITUACÍ, PODLE NĚJ, ale o toto v našich bytích nejde!!!
Zde jsme všichni a bez rozdílu proto, abychom se zde učili být lepšími!!! To znamená, že jde o to, NAUČIT SE, že TĚLU VLÁDNE DUCH NIKOLI EGO!!!!!!!!
NELPĚT NA NIČEM, PŘIZPŮSOBOVAT SE SITUACÍM,ŽÍT SPOKOJENĚ A RADOSTNĚ!!!
-vlivem tohoto dochází velice často k mnohým porušováním zákonů celého Universa, a právě proto se náš duch musí naučit některé situace zvládat mnohem lépe a v souladnosti se zákony Universa, což nám nejde mnohdy dobře, a proto
KDYŽ DUCH NEUSTÁLE DĚLÁ CHYBNÉ REAKCE+ROZHODNUTÍ, TAK SE SPOUŠTÍ VLIVEM TOHO SEBE-DESTRUKCE TĚLA TAK, ABY V CO NEJKRATŠÍM/někdy/ čase bylo jeho tělo zničeno, a to z DŮVODŮ- ABY VÍCE NEZATÍŽIL ZÁVAZKY SVOU DUŠI, a tím aby NEKLESL NÍŽ, NEŽ KDYŽ SE ZDE NARODIL na počátku svého života=to znamená, MÁME SE ZDE VYVÍJET A RŮST, nikoli ještě vlivem svých chyb klesat ve vibracích a být ještě horšími!!! Proto je v takových případech SPOUŠTĚN NEVĚDOMÍM NÁŠ PROGRAM SEBEZNIČENÍ+SEBE-DESTRUKCE, a to vlivem některých nemocí, ty jsou potom voleny následně z toho, jakými energiemi jsme se poškozovali a tak poškodili také lidi kolem nás a tím i celý náš vesmír. Proto se těm, co se zlobí oslabuje trávicí systém, metabolismus, tlak krve a srdce, a tak bych mohla dál a dál pokračovat, ale o tom se můžete dočíst v mém článku o nemocech a jejich příčinách, na jednom z mých webů-viz.prolik níže/Marcela Abha Kunz
energeticka.ocista.jpg..jpg
ENERGIE KOLEM NÁS+PLNĚNÍ SI PŘÁNÍ
-to, jak se cítíš, to vysíláš kolem sebe a máš i v sobě a svých buňkách
-to, na co myslíš, tak tomu dáváš svou energii a posiluješ to=zahušťuješ energii=přibližuješ možnost zhmotnění si to do reálu
A CO PROCIŤUJEŠ SPOLEČNĚ SE ZAMĚŘENÍM, TO SE TI BRZY ZHMOTNÍ VE TVÉ REALITĚ!

tak toto zná většina z vás, ale pojďme si projít to, jak si zhmotníme věci do své reality:
-na to aby se vám něco, cokoli zhmotnilo do vašeho života, potřebujete nejen tomu, dávat stále energii vlastní, ale také to potřebujete tuto energii "zhustit tak, aby se začala projevovat do reality", a to si můžete udělat následovně:
1. v sobě by jste měli nejprve nastavit si pocit VOLNOSTI, SVOBODY+NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ BYTÍ
2.musíte se naučit KONCENTRACI MYŠLENÍ na věc, co chcete
-přejděte ze špatné nálady do dobré, od pocitu zmatenosti k jasnosti mysli
-prociťte si svou vlastní VOLNOST A SVOBODU, že smíte vše, co chcete
-prociťte si JASNOST ZAMĚŘENÍ SE, protože jasnost je vibrující "měnou" vesmírných sil, Jasný záměr a cíl, je to, co by jste měli mít
-JASNOST je to pročištění a uvolnění mysli, jasnost je cílení energie vámi vysílané
-VYVOLAT V SOBĚ POCITY
-svobody, volnosti,naprostého zklidnění a důvěry vesmírným silám
-vyvolat si jasnost jistoty,že co chci dostanu+je jedno kdy-vím to
-uvědomit si pocit NEOMEZENOSTI MÉ VLASTNÍ MOCI
-LEHKOST BYTÍ, náležení k vesmírným silám i mne samotného, všichni jsme jeden celek

TOTO VŠE, JSOU VAŠE POCITY, JEŽ NESTAVÍ PŘÁNÍ ŽÁDNÝ ODPOR A naopak jej podporují-energetickým působením, A TOTO JE DŮLEŽITÉ PRO SAMOTNÉ TVOŘENÍ, protože těmito energiemi si zhustíme energii našeho přání a to tak, že se nám v solaru plexu zažehne jiskra a plamen zapálení se pro naše přání, jakmile tento plamen -energií vyšlehne ve směru našeho přání, zachycuje jej nervový systém sympatika a parasympatika a je bloudivým nervem přiváděn do mozku, mezitím námi zažehlá energie v solaru plexu začíná koncentrovat své působení ve směru našeho přání a tím silně zhustí energii myšlenky=přání až k bodu, kdy v centru solaru plexu se začne tvořit časový horizont, kdy a kde se nám toto přání zhmotní v blízké realitě našeho života, jinak řečeno jsme to jen a jenom my sami, kdo určuje KDY A KDE SE NÁM PŘÁNÍ ZHMOTNÍ, vše se děje na nevědomé úrovni, a čím větší máme zapálení
pro naše přání, tedy čím víc si to přeji a čím víc se na to soustředím-mám tedy onu "měnu" jasnost přání a čím víc síly dám do představy, která je jasná a konkrétní a koncentrovaná, tím rychleji se mi přání splní=ZHMOTNÍ, něco dokážeme zhmotnit do pár sekund, něco do hodiny, něco do pár dnů, a na něco čekáme dlouhý čas-vše je odvislé od toho, jak moc to chci, jaký mám důvod to chtít, a co jsem také aktivoval, jako protihodnotu toho, že to dostanu, protože nic není zdarma, ani splnění mého přání není zdarma, protože i na to musím vesmíru dát dostatek energií a on mi pak vrací tuto energii přetvořenou do mého přání.

-Vždy je nutno si uvědomit, jestliže já cokoli chci, MUSÍM DÁT DO TOHO TOLIK ENERGIÍ, KOLIK TATO VĚC, SITUACE ENERGETICKY "VÁŽÍ", tedy kolik obsahuje energie a síly, proto je tuto sílu pro koloběh energií ve vesmíru také dodržovat, co dostávám to také musím dávat zpět, a stejným způsobem to jde i naopak od vesmíru, co mi poskytuje, to chce také v jiné formě nazpět, to je prostá přeměna energií kolem nás i v nás samotných, ale vždycky jde jen a jen o energii, protože vše je energie, každá myšlenka-přání, každé slovo-posílení přání, každý pocit-náboj pro přání a každý čin nutný ke splnění mého přání, ale vše je jen a jen energie-UDRŽUJTE SI SVÉ POCITY BEZ ODPORU A PLŇTE SI SVÁ PŘÁNÍ!!!/Marcela Abha Kunz
astralni1 (1).jpg
ASTRÁLNÍ "DVOJNÍK"

- energetické tělo Ka neboli biopole Astrální dvojník, biopole, energetické tělo Ka, starý Egypt, Imhotep - eshop Bombastus Biopole je klíčem ke zdraví, to věděli již staří Egypťané. Říkali mu "tělo Ka" a znali techniku, s jejíž pomocí své Ka opravili a tak obnovili své síly, vitalitu a zdraví. Biopole je energetický obal, nacházející se cca 10 - 30 cm od hmotného těla člověka. Biopole, tělo Ka, astrální dvojník, aura či fantom, je v současné době často zmiňováno v souvislosti s destruktivním vlivem elektrosmogu, sníženou imunitou a civilizačními chorobami. Je zřejmé, a nyní již vědecky dokázané, že kvalita biopole má přímý vliv na zdravotní stav člověka. Co vlastně biopole je, jak funguje, a jak jej lze obnovit s pomocí vlastních sil - to lidé věděli již tisíce let před námi! Znalosti, jež byly v té době dostupné všem, dnes v moderní společnosti chybí. Ztraceny však nejsou...
Vliv kvality biopole na lidské zdraví je k dnešnímu dni již vědecky dokázán. Biopole, ve starém Egyptě nazývané jako "tělo Ka" , je energetickým "obalem" kolem člověka, pro zdravotní stav člověka je určujícím faktorem. Je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Jak a proč tomu tak je?

Člověk je jako vesmír plný života

Aby člověk pochopil, jak to celé funguje, a proč je stav jeho biopole tak důležitý, musí proniknout do hlubších znalostí o energetické struktuře lidské bytosti. Člověk není jen jakousi neustále bez oddechu pracující chemickou továrnou. Chemie je úzce propojena s energetikou, prohloubenou fyzikou. Vždyť co je člověk? Není přece jen tím, co lze detekovat smysly, případně naměřit nejmodernějšími přístroji. Člověk, to je celý vesmír s projevem různých forem života a odpovídajících energetických a vlnových stavů. Vše je vzájemně propojeno, je to vzájemně závislé a navzájem se také ovlivňuje.

CHEMIE ČLOVĚKA

Je třeba pochopit, že chemické procesy, probíhající v člověku v každou sekundu, nevznikají jen tak samy od sebe, vznikají na základě působení určitých energií. Samotné chemické prvky jsou určitým "programovým zápisem" zaznamenaných vlnových stavů pevnějších, materializovaných energií. Pokud budou do těchto "programových zápisů" zaneseny pod vlivem určitých sil jakékoli změny, pak daný chemický prvek jednoduše přestane existovat v dané podobě, a přejde do jiného "programového stavu". Díky různému spojení chemických prvků (přetrvávajících v určitém vzájemném spojení s různými energiemi) se rodí živá či neživá forma matérie. Určující roli v těchto procesech hrají právě typy energií, spojujících dané chemické prvky právě v tuto formu.
astrol-2..jpg
SÍLA MYŠLENÍ

MYŠLENÍ JE ENERGIÍ A TO ZNAMENÍ SÍLA JEHO FREKVENCÍ.

Naše myšlenky si každý manifestujeme ve svých životech. Myšlenka je tedy jak už víme PŘÍČINA toho, co se nám teď DĚJE. A to, co se nám děje, JE DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍME!!!

Vnitřní „Já“ je duch v nás, pravé já je tím, kdo vše v nás řídí. Já mám velikou moc-řídí vše v nás i kolem nás, to znamená, že určuje frekvence energetické řeky, v níž právě se nalézáme = NAŠI REALITU! OSOBNOST je složena z mnoha charakterů, zvláštností, zvyklostí a povahových znaků, jež jste už v minulosti sami získali, jelikož jste měli své minulostní myšlení a tím i frekvenci svých energetických těl aury.
„Já“ má moc myslet!!! Ovšem jen málokdo ví, jak myslet správně, proto se často ocitají v propadech a jejich „já“ je více ve zmatku, než v radostech životních zkušeností. Toto je většinou důsledek „sobeckého způsobu myšlení“, což vede vždy k prohře a utrpením.

Duch je zde pro poučení a osobní zkušenost, a to znamená, že jde také o to, BÝT CELKU PROSPĚŠNÝM, jak víme, všichni tvoříme jeden celek, všichni patříme k jednomu druhu energií. A všichni jsme jenom jednotlivými energetickými bytostmi v celku lidstva na této planetě.
Jedním z nejvyšším zákonitostí je být prospěšným všem, tomu, kdo se tímto zaobírá a jehož činnost je opravdu prospěšná mnoha lidem, je pak vytvářen rychlý vzestup ve vibračním toku energií, jeho čaker, auryckých těl a jeho duchu – duši. Taková bytost má potom zcela logicky snadnou cestu životem, jelikož její činy a myšlenky jdou ve správném směru vývoje ducha, známe přeci ono známé rčení:“ jsme stvořeni k obrazu Božímu“, a tímto obrazem je vzestup energetické hladiny ducha ukotveného v duši.

JÁ MŮŽU BÝT TÍM, KÝM CHCI BÝT… zlatá afirmace, jež nám umožní změnu pohledu na sebe

-je to afirmace uvědomování si, kdo vlastně jsem
-opakováním si této afirmace bude víc a víc duch upevněn ve svém tvrzení, že smí být tím, kým chce být duch
-pokud jste to celé pochopili, pak začněte s lehkým uvědomováním si sebe sama
-vnitřní svět je pod kontrolou vyššího „Já“
-vnější svět je ODRAZEM SVĚTA VNĚJŠÍHO!!!
-sebe-láska, sebe-poznání, sebe-důvěra, toto je to o co jde, abychom mohli své myšlenky manifestovat
-uklidnit mysl a myšlenky si vybírat, tak abyste měli jen dobré pocity
-podstata všeho je duch a duch tvoří a dává všemu podobu, duch je život!!!
JEN V TICHU MOHU MYSLET
-MYŠLENÍ je druh pohybu
-je duchovní podstaty
-emoce a myšlení je přímo spolu propojeno
-mentální síla se musí cvičit, myslete na to, co chcete stále-vždy se vám vytvoří podstata pocitu, který se vám vždy vybavuje s tou danou myšlenkou, proto se po čase ukládá do nevědomých programů, které nabíhají denně v naší mysli- KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENÍ A SVÉ POCITY- nechte se řídit nikoli emocemi, ale myšlenkami-intelektem.
Cvičte svou mysl, učte se být v tichu a relaxujte denně.
Duch je energie, síla a moc, duch formuje hmotu, myšlenka uvádí do pohybu přírodní energetické zákony. Myšlenkou vytváříme cokoli chceme. Náš mentální život je v nevědomí a v myšlení. Podvědomí je neustále v činnosti!!! Vědomé a nevědomé by mělo být v souladu.

Podvědomí= SUBJEKTIVNÍ MENTÁL, jež je v těle je z velké části ovlivněn dědičností, jež je výsledkem prostředí rodu, v němž jste se narodili. My sami jsme tím, kdo si může sám zvolit, co pozvedne a co potlačí u sebe sama, tedy jaké vlastnosti, nadání, či naopak frustraci, kterou může potlačit. Velká část podvědomí pochází z naší mysli, ale zde patří také zkušenosti z minulosti, to znamená, že DNES JSEM PROJEVENÍM MÉ MINULOSTI-vytvořeným tělem i svým stylem myšlení a vidění světa kolem sebe i sama sebe. Protože v sobě neseme nejen minulostní zkušenosti, ale také neseme v sobě převzaté zkušenosti od jiných-rodiny, přátel, ale i cizích lidí z minulosti. A toto vše pak dotváří naši povahu, naše energetické vlnění, jež má náš duch, který se zde zrodil a vytvořil si svou duši a zhmotnil si své tělo v nitru matky. Tak nám všem funguje „zákon přitažlivosti“. Jaký jsem tak si dotvořím sebe sama i své okolí a své prostředí, vše se děje na základě minulosti a zkušeností v ní. Vše je tak provázáno, minulost s přítomností a přítomnost s budoucností. Vše je v našem duchu a následně v centru Solaru plexu, centru životní energie, času a prostoru, kde jsem ve své realitě!
V takové realitě, kterou jsme si sami vědomě nebo i ve většině případů nevědomě vytvořili už v naší minulosti, na základě toho, co se tu budeme muset naučit. Boží jiskra je tedy v nás, jak ji využívám je jenom na mně samotném, proto výběr toho, na co myslím je tím nejdůležitějším pro tvoření mé přítomnosti a budoucnosti!!!

UVĚDOMOVÁNÍM SI NA CO MYSLÍM A CO CHCI, si sám tak přitahuji to, na co myslím a samozřejmě co má velkou sílu energií, tak to je i z našimi
-NEGATIVNÍMI POCITY
-ZLOSTÍ
-ZÁVISTÍ
-LÍTOSTÍ
-STRACHEM A OBAVOU
-ÚZKOSTMI A DEPRESEMI a tak dále. Takové prociťování má totiž mnohem větší sílu energií = NÁBOJ ENERGIÍ, než to, co nemá takovou sílu, čím nejsme tak pohlcováni. Proto se nám velmi často zhmotní hlavně TO, CO NECHCEME! Je to proto, že tomu dáváme několikanásobnou sílu energií, a tou jsou myšlenky-vezměte jak často myslíte na to, čeho se moc bojíte? Jasněže stále, skoro pořád, a toto máte tím rychleji také zhmotnělé ve své realitě, protože minutu po minutě se víc a víc opakují vaše myšlenky kolem strachu z… a čím víc na to myslíte, tím se energie strachu kumuluje a zhmotní se vám tak rychle situace, které se vy tak moc bojíte a vůbec ji nechcete!!! A PROČ?

PROTOŽE JSTE SAMI DALI TAK VELKÝ ENERGETICKÝ NÁBOJ TOMU MYŠLENÍ NA TEN VÁŠ STRACH!
BYLI JSTE TO JEN A JENOM VY, KDO STÁLE DOKOLA MĚL V MYSLI TU MYŠLENKU/MYŠLENKY NA TO, ČEHO SE TAK MOC BOJÍTE, a tak jste si to, čeho se bojíte, zhmotnili do své přítomnosti, a pokud se tím budete nadále tak zaobírat, budete si to tahat i do zhmotnění ve vaší budoucnosti!!!!!! Změnit si myšlení a koncentrovat se NA TO, CO OPRAVDU CHCI + MYSLET NA TO DENNĚ, V KAŽDÉ VTEŘINĚ+STÁLE DOKOLA, AŽ SE VÁM TO ZAPÍŠE DO NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ a budete tak tomu dávat sílu i nevědomě, což je nejlepší formování si přání v automatickém myšlenkovém procesu, pak se tomu každým okamžikem přidává energie a ta roste a roste, až ji váš solar plexus dá formu a podobu a čas, kdy se vám tak zhmotní a stane se realitou v přítomnosti!!!
MYSLETE NA TO, NA CO MYSLÍTE NEJČASTĚJI, protože TOMU DÁVÁTE NEJVÍCE ENERGIE ZE SEBE, A TO SE VÁM BRZY ZHMOTNÍ VE SKUTEČNÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!/Marcela Abha Kunz
karmická.ocista.jpg.jpg
PAMĚŤ BUNĚK I DUŠE

-CO TO JE PAMĚŤ DUŠE?

Jde vlastně o zápis toho, co uděláte, ať už v myšlenkách, činech, či svých pocitech, vše, co je i co není v souladu se zákonitostmi celého Universa se tak ostehne na mapce paměti naší duše- tedy v paměti= otisku energie, kterou v daný moment-každý moment v životě, uděláme.
Jde vlastně o takový "záznam našich reakcí", na určité věci v našem prožívání našeho bytí tady a teď.

Tento záznam je na bázi -ENERGETICKÉ FREKVENCE!
Proto jde kdykoli "načíst znovu a znovu", protože je uchován v původním nezkresleném "znění", ano znění, i tak jej lze totiž číst. Jak většina jistě zná, každá frekvence energie má svou nejenom barvu, ale také zvuk i obraz, takže díky tomu, je takový záznam
velice dobře čitelný pro mnoho bytostí,ale hlavně je čitelný pro samotnou "naši duši".

ČTENÍ Z DUŠE A JEJÍCH ZÁZNAMŮ

Jde vlastně jen o načtení skutků z minulosti, díky kterým je nutno pak ve fyzické rovině nastavit určité situace, dle nichž je náš duch ukotvený
v duši, povinen plnit to, co je potřebné se učit. To znamená, že jsou nám nastaveny "modelové stejné, či velmi podobné situace", kterými se učíme správnému rozhodnutí tak, aby bylo vždy v souladu se zákony celého Universa.
Pokud v souladu nejsou, to znamená že porušují jakkoli tok lásky- jež je základem našich rozhodování,
potom nastaví duše nevědomé mysli program, který vytvoří v našem hmotném světě takovou situaci, aby se v ní duch NEUSTÁLE MOHL UČIT, to znamená, situaci, kterou bude docházet k pozvolné očistě toho, co je v našich rozhodnutích, to je v myšlenkách, činech i pocitech to nežádoucí. Vše se pak děje podle již zmíněných záznamů v duši, jež si uchovává duch v energiích, které jej obklopují.
Takže vlastně denně dochází k tomu, že duch sám sebe hodnotí a stejně tak je v každém okamžiku napojen na zákonitosti, to je jejich tok energií, aby mohl dle toho sebe sama "napravovat=pročišťovat ve směru svého vývoje duše", takové samo vývojové stádium probíhá takto:

- vše, co uděláme se nám hned zapisuje do paměti duše a na základě toho také do paměti buněčných struktur, tímto se začali před mnoha lety zaobírat už doktor Loyd a doktor Jonson, kteří na tomto základu popsali první léčebné kódy.

- Vše se nám nejprve uloží v paměti naší duše - v energetickém záznamu,
na tom základu, zda jde o "dobrou reakci-rozhodnutí" nebo "zlé =nesprávné reakce a rozhodnutí",
se následně spouští programová nastavení v našem nevědomí-programy nevědomé mysli, tím je následně dáno zvýšení, či naše snížení ve vibracích energie aury, čaker i duše.

Tedy našeho těla jemno-hmotného a naší duše, jde tedy o takovou "duchovně-biologickou výchovu" nás samotných na základě toho, jak se rozhodujeme, a jak myslíme. Buď tedy stoupáme ve vibracích a naše duše roste= PŘIBLIŽUJE SE SVĚTLU A ZDROJOVÉ ENERGII STVOŘITELE nebo naopak se nám vibrační frekvence jemno-hmotného těla sníží= VRACÍME SE ZNOVU TAM, KDE JSME SE ROZHODLI NESPRÁVNĚ=CHYBNĚ JSME JEDNALI, a tak se znovu začneme setkávat s těmi problémy, co řešili jsme chybně, a toto trvá tak dlouho, až se naučíme správným rozhodnutím= V DUCHU LÁSKYPLNÝCH ENERGIÍCH.

KDE SE OVŠEM, CO ULOŽÍ V NAŠEM TĚLE?

-Na základě, již zmíněných záznamů-energií našeho ducha a také zhmotnělé duše, si duše hledá programová výchovná nastavení-tedy vlastně si hledá "pro sebe tu správnou výšku hladiny energetického toku, kde bude žít v dalším okamžiku svého učení zde ve hmotném těle. To znamená, že v této hladině jsou zase různá poučení a nastavení tak, aby se duch učil tomu, co nezvládl udělat podle toku energií, jež jsou určeny v zákonech pro celé Universum, proto v této frekvenci má možnost si zvolit určité situace také sám a vybrat si , jakým způsobem bude poučen "na vlastním prožitku", tedy jinak řečeno, co si sám okusí na vlastní kůži!

A JAK SE ZAPISUJÍ jednotlivá nastavení do buněčné paměti těla?

-o tom se dozvíme v psychosomatických příčinách našich potíží a nemocí
Pokud své negativní pocity ignorujeme, pak se nám zcela jasně objeví za určitou dobu
v nějakých blokacích na zdraví. A proč tomu tak je? Ano vše, je jenom energetické proudění, to ovšem my sami
určujeme už tím, jak myslíme, co si například o někom myslíme, stejně se také ukládá i to, co o kom říkáme,
a samozřejmě i to, co přímo děláme, toto všecko určuje tedy naši energetickou základnu v našem těle auryckém, ale i v těle fyzickém, protože
na tom základu se my sami zařadíme do toku energetických hladin, kam patříme- tedy svými rozhodnutími-myšlenek,
slov, činů.

A o tom to celé je:
moc hezky jsem to viděla zpracováno na jednom webu:
http://www.prokondici.cz/telo-si-vsechno-pamatuje-kde-jsou-ukryty-stopy-toho-co-jsme-prozili/

...Jestliže člověk své pocity a strachy ignoruje, najdou si výraz ve zdravotních problémech. Pokud jim nebude věnovat pozornost i nadále, bude jich stále více a budou narůstat. Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy. Podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává.
Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Ty se pak uchylují na různá místa těla, kde se usadí. Tomuto mechanismu se v psychologii říká „vytěsnění“. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost.

Jak nakreslit individuální tělesnou mapu strachů?
Potřebujete list papíru a kreslicí pomůcky – ne však fixy nebo propisovačky.
1. Nakreslete svoje tělo.
2. Zavřete oči, soustřeďte se na své tělo, pokuste se do něj vcítit. Cítíte nějaké napětí? Cítíte se dobře? Vnímáte své tělo?
3. Stále se vciťujte do svého těla a ptejte se: Kde v mém těle žije strach?
4. Vyznačte na kresbě místa, kde přebývá strach. Takových míst může být několik, někde se strach projevuje silněji, jinde slaběji – můžete to vyjádřit intenzitou barvy.
Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky.
1. Nohy. Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota ohledně zítřka.
2. Pánev. Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.
3. Břicho. Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít, ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.
4. Oblast bránice plus žaludek. Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho společnost zavrhne.
5. Hrudní koš. Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach ze zavržení jakožto osobnosti.
6. Ruce. Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.
7. Zápěstí. Zde se vyjevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o obavách žen.
8. Záda. Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý problém perfekcionistů.
9. Ramena. Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností
10. Šíje. Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se stáhne a brání jim proniknout ven.
11. Obličej. Na tělesné mapě strachů obličej symbolizuje obavu ze „ztráty tváře“. Tito lidé potřebují lásku a pochvalu. Aby všem vyhověli, nosí na obličeji ustavičně masku.
12. Oči. Strach z reality ochromuje jeden z hlavních kanálů lidského vnímání. Člověk odmítá vidět pravdu, což se projevuje v problémech se zrakem.
Emoce nesmíme zadržovat v sobě. Zejména utajovaný strach bývá příčinou řady onemocnění. Vyrovnáte-li se se svými vnitřními prožitky, zbavíte se zdravotních problémů./http://www.prokondici.cz/telo-si-vsechno-pamatuje-kde-jsou-ukryty-stopy-toho-co-jsme-prozili/
Negativně vysílaná energie s cílením k jiné osobě-škodí vysílateli, jeho cíli a také všem kolem nich
Negativně vysílaná energie s cílením k jiné osobě-škodí vysílateli, jeho cíli a také všem kolem nich
NEGACE A JEJÍ VLIV NA PSYCHIKU

Pro většinu lidí je PRVOŘADOU SFÉROU to, co je na Zemi, ale pravdou je OPAK = duchovní struktura éterických těl celé aury.

PŘÍČINAMI onemocnění je DESTABILIZACE AURY A VŠECH NEBO ASPOŇ JEDNOHO Z JEJÍCH těl jemno-hmotných. Vyléčení je mnohdy velice složitým procesem, a to z mnoha důvodů:

1) působení nevtělených bytostí na mentální úrovni - VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ takto dochází k OVLIVNĚNÍM myšlenek, způsobu myšlení a způsobu vnímání reality kolem klienta, tak dojde k destabilizování harmonie v jemno-hmotných tělech a následně tak k projevům změn "nedostatku energií v auře" do reality "nemocné osoby".

-důležité je uvědomit si, že v nízkých vibracích je kolem "nemocného"mnoho entit, které se mohou přivtělovat do aury- je-li slabá nebo jen na nemocného působí svými nápady- A TAK ZMĚNÍ JEHO CHARAKTER, OVLIVŇUJÍ JEHO VNÍMÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ I ČINY, je potřebné vysvětlit také nemocnému funkčnost aury, jejích všech těl, její ochranné vrstvy a také to, jak může sám ovlivnit svůj stav = DÝCHACÍMI CVIČENÍMI a jejich pravidelností -tím se nejen zásobí kosmickým ódem, ale i posiluje svou auru,její ochranný obal. KONTROLA MYŠLENEK A POCITŮ, jde o pochopení toho, co chci a v čem se cítím dobře + toto podporovat sám, tam, kde se cítím špatně a mám strach, obavu, či trpím únavou -což je projev NEDOSTATKU ENERGIE V AUŘE. Pokud se nemocný poddává svému stavu a nebrání se, potom dojde také za čas ke změnám povahy charakteru, ENTITY mu ODEBÍRAJÍ JEHO ÓD, nakonec vše může končit přímo fatálně, až sebevražednými konáními.

Ochrana a pomoc:

- MEDITACE, DÝCHACÍ CVIČENÍ A pomocí dýchání si obnovit své vibrace a víru ve zdrojovou energii.

Terapie a duchovní obnova důvěry + víry v nejvyšší toky energií, pravidelná relaxace.

- Pomáhá OSOBNÍ UPŘÍMNÁ MODLITBA S VELIKOU POKOROU ke zdrojové energií /Bohem, jak je možno to také pro mnohé nazvat.

- OMLUVY VŠEOBECNĚ ZAMÍŘENÉ KE ZDROJOVÉ nejvyšší energii/Bohu = OMLOUVÁME SE ZA SVÉ ČINY V KAŽDÉM NAŠEM BYTÍ, KDEKOLI V CELÉM UNIVERSU

"OMLOUVÁM SE, PROSÍM ODPUSŤ MI, DĚKUJI TI A MILUJI TĚ" = odříkáváme dokola za sebou, jako MANTRU -nejméně 3x denně a S POKOROU A LÁSKOU A VDĚKEM ZA POMOC!!!!!!!!!

Protože mnohdy jen samotná zdrojová energie nemocnému může pomoci, neboť přivtělená entita způsobující mu "psychickou nemoc" ve fyzické rovině, může být také závazkem z minulých životů, či jen je duch "nemocného tak moc ve vlastním těle utlačován,že už NEMÁ SÍLU BOJOVAT A takto "obsazené tělo entitou-temného charakteru", je zcela už pod vlivem entity a duch, jemuž patří "tělesná schránka", je UTLAČOVÁN A VYTLAČEN Z CENTER, KDE BY JEŠTĚ MOHL SVÉ FYZICKÉ JEDNÁNÍ OVLIVNIT!!! Taková onemocnění jsou přímo "posedlostí", a je jen velice těžké se jich BEZ OBNOVY VÍRY ve zdroj a VÍRY VE VLASTNÍ SÍLU, obnovit.

-SKUPINOVÁ MODLITBA- díky ní je vytvořen potřebný stav vibrací u nemocného a tak působí i veliké množství modliteb na to, aby bylo vyšší éterickou radou chorým pomoženo. Ve skupinové modlitbě je totiž i více pokory, upřímných vyznání se zdroji a nastavení si tak kolektivního nového žebříčku hodnot pro život po této modlitbě. Lidé jsou více a blíže sami sebe a tím i blíže zdrojové energii, to znamená rychleji se navibrují na vyšší frekvence toku jejich energetických těl, tím také se jim znatelně ULEVUJE A JE JIM LÉPE, proto se mnozí z nich také častěji začnou modlit a vyznávat nejvyšší tok energie, a rychleji je jim pomoženo, neboť síla energetického působení je mnohem větší, než když by se modlili sami.

POKUD ČLOVĚK je dlouhý čas pod vlivy těchto entit, stává se posedlým a psychicky nemocným ve fyzickém světě, a to mnohdy tak fatálně, že vlivem obrovského úbytku jeho energie v určité oblasti, to se liší, dle toho, jak se entita uchytí v těle aury a co nejvíce ovlivní její odběr energie, kterou osobě nemocného bere, tak je například osoba "schizofrenní", či trpí disfunkcemi mozku, či tvorby enzymů a hormonů v mozku, či podvěsku mozkovém, či jinde, vlivem toho, jak je síla entity projevována a co hlavně ovlivní, trpí "nemocný určitým konkrétním problémem v projevech své psychiky". Takto postižená osoba je pak sama neschopná se z tohoto problému dostat, nebo ť je to jen důsledek jejích minulých žití a jednání a tedy i myšlení a současného stavu myšlení a rozhodování se-ve většině případů jde o různé typy psychických poruch, od psychóz až po těžká postižení mozku a nervových zakončení, jež jsou jen stěží vyléčitelná současnou medicínou, a to především proto, že je zde stále ODDĚLOVÁNO TĚLO FYZICKÉ a JE POPÍRÁNO ZDRAVÍ TĚLA JEMNO-HMOTNÉHO AURYCKÉHO.

Většina chorob "psychických" tedy vzniká

- ČÁSTEČNOU nebo ÚPLNOU ZTRÁTOU ÓDU aury

- OVLIVNĚNÍM NÍZKÝMI NEGATIVNÍMI ENTITAMI, jež mění po čase charakter i osobnost člověka

- nastupujícím STRACHEM A STRESOVÝMI SITUACEMI PRO DUŠI, vlivem entit v těle "nemocného"

- SÍLÍCÍM PANICKÝM STRACHEM , jen mnohdy těžce identifikovatelným pro nemocného, strach je obavou duše, že nemůže volně a svobodně existovat ve svém těle, strach z ovlivnění, jež vede k NEDOSTATKU SEBEDŮVĚRY A DŮVĚRY ve zdrojovou energii, jíž je postižený také součástí

- SILNOU NEDŮVĚROU, ŽE SITUACI DUŠE ZVLÁDNE = znovu sílící pocit strachu a stresu v těle fyzickém i duchovním!!!

Pomoc je první NAVRÁCENÍ SE K DŮVĚŘE A VÍŘE ZDROJI, že duši správně vede jejím plněním úkolů -tedy i tímto pokušením a střetem s entitami, pokud se "nemocný nevzdá" a začne se modlit, vědomě kontrolovat si myšlenky a vědomě se bude chtít z tohoto problému dostat, potom je mu vždycky pomoženo, vlivem navibrování na vyšší frekveční toky energií, vytvoření si silnější a silnější ochranné vrstvy v auře a obnovení si důvěry v sebe i v pomoc v jeho realitě.

A právě z tohoto důvodu je nutné se pravidelně pročišťovat. Protože každé oslabení energie v našem systému-je vidět a také je cítit na našem vnímání, našich reakcích, našich náladách a našem myšlení. Vše se ihned projevuje v našich energetických nastaveních, tedy v našich čakrových centrech, a pokud to trvá delší čas, pak se nám vše odrazí také v zápisech našeho DNA a ve stavbě obnovovaných buněk těla fyzického, a právě proto může pak docházet k částečným deformacem v obnově buněk těla, či dokonce v obnově buněk neuronů, což bývá pro nás destrukcí v myšlení a změnách vnímání světa a tím také to má vliv na kvalitu našeho života. Mnohdy to pak má vliv na konečný průběh našeho života-nemocí psychiky, neurologických nemocí, či jiných destrukcí těla fyzického, ale i naší duše a tím i duchovního zdraví.
/Marcela Abha Kunz
i286260064317504154._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
VLIVY PŘIVTĚLENCŮ, OVLIVNĚNÍ INKARNÁTŮ, SEPARÁTŮ A TEMNÝCH SIL

toto vše zní mnoha lidem, jako nepravděpodobné, jako dnes již nemožné, ale žel pravda je opakem. Za svou dlohou činnost - karmické léčitelky a šamanky jsem měla možnosti se setkat s mnoha postiženými právě těmito výše jmenovanými problémy, které bych tu zde nazvala obecně pod jedn název

OVLIVNĚNÍ

- CO TO JE?
Jde o projevy jiné bytosti, entity ve vaší vědomé, či nevědomé mysli. Jste více nebo méně pod vlivem této entity,
a to buď z důvodu, že k vám byla přiřazena vlivem VAŠÍ ZÁTĚŽE Z MINULOSTI= odžívá si tu například s vámi váš život, protože Vy sami jí ho dlužíte, to znamená, že jste v minulém některém svém životě způsobili, že taková přivtělená duše k vám, nemohla díky vám splnit své úkoly v minulosti, a proto si je plní s vámi ve vašem životě nyní!

Nebo existuje další možnost, OVLIVNĚNÍ- a tou je přivtělení z důvodů, Vaší slabé ochranné vrstvy aury, či jednoho z jejích jemno-hmotných těl, kde se vám "vloupal nějaký zemřelý, který zde uvízl a hledá vždy na chvíli své hostitele.

Nebo je zde ještě další možnost, proč máte OVLIVNĚNÍ, a tou je Vaše nesprávné návyky, jež zároveň PORUŠUJÍ ZÁKONY UNIVERSA, takže jinak řečeno máte návyk, který si také za života užívala ona přivtělená duše a nyní je na tom závislá=lpí na tom prožitku, co vy sami-sem patří návykové látky
-kouření
-drogy-čokoláda, kakao, káva, ale i marihuana,alkohol, houbičky a jiné návykové prožitky
-fyzické prožitky ze spojení- sex, tvoření bolesti..a jiné
-sebe-zničující jednání a chování-pokus o sebevraždu, nechuť zde žít, sebetrýzeň...a jiné
U každé z těchto výše jmenovaných závislostí a je jich samozřejmě mnohem více, jde vždy o přivtělení takové zůstavší zde duše,
která "lpí na daném prožitku", či dokonce k němu směruje osobu u níž je přivtělená tak, aby mohla zde znovu prožívat své lpění na
dané závislosti, jako to dělala za svého života zde, než její tělo bylo zničeno závislostí, k tomu také pak ve většině případů směruje svého hostitele-energií, z nichž čerpá energii i sama pro sebe-tímto ovšem dochází k HRUBÉMU PORUŠOVÁNÍ ZÁKONITOSTÍ UNIVERSA-jde přímo o zákony i vnašem světě známé- v přikázáních také psané- NEZABIJEŠ- znamená to nejen, že nezabijeme ve fyzickém směru, ale hlavně, ŽE NEZNIČÍME ENERGII DRUHÉ BYTOSTI, proto také dojde k oslabování nejen vůle hostitele, ale také k oslabení jeho celého energetického systému, a to včetně ochranné vrstvy aury.
I zde je na místě NEJPRVE KARMICKÉ OČIŠTĚNÍ HOSTITELE, a až po té vytvoření ochranné nové vrstvy aury a sladění jemno-hmotných těl.-JAK SE TO PROJEVUJE?

KLETBY, UŘKNUTÍ, PROKLETÍ celých RODŮ

-to vše patří do skupiny kleteb, které se dál dělí na kletby

KLETBY BĚŽNÉ A KLETBY TEMNÝCH SIL = ČERNÁ MAGIE

- VĚDOMÉ /to,co řekneme,děláme vědomě a s cílem poškodit
- NEVĚDOMÉ / vyřkneme,uděláme v bolesti,zoufalství,zlosti,ale netušíme,jaké to bude mít důsledky pro cílenou stranu a taky pro nás

KLETBY

-VLASTNÍ / vyřknuty od nás ve směru k nám samotným-viz jsem blbec... a CIZÍ, od CIZÍCH OSOB / ve směru k nám

KLETBY dál dělme NA

-CÍLENÉ/ cílené přímo, jak na osobu, tak k určité oblasti života-vztahy,práce,peníze,majetek

-OBECNÉ / cílené jen na určitou osobu, rod,věc,dům,oblast


KLETBY , UŘKNUTÍ, MAGIE

-JAK na nás PŮSOBÍ ? Prvním příznakem bývá

-dlouhodobý nezdar v určité oblasti
-dlouhodobý problém v určité oblasti, či ve všech oblastech našeho života

Pokud je KLETBA už ve velmi SILNĚ PŮSOBÍCÍM STÁDIU PROJEVUJE SE I VE ZDRAVÍ a imunitním systému
-únava dlouhodobá
-vyčerpanost, slabost
-VLEKLÝ zdravotní PROBLÉM, který jako by přišel odnikud, zároveň NEREAGUJE NA ŽÁDNOU LÉČBU
a nejde nalézt příčinu vleklých potíží, většinou SE DOSTAVUJE jen DOČASNÁ ÚLEVA, ale za nějaký čásek se problém znovu VRACÍ, dlouhodobá řešení jsou většinou BEZ významných VÝSLEDKŮ !!!

-ŠPATNÝ SPÁNEK
- většinou bývá jen trhaný, nespavost se prohlubuje, sny jsou šílené a člověk vstává NEODPOČATÝ
-POTÍŽE s USÍNÁNÍM
-MYŠLENKY VELMI ROZTĚKANÉ A NESOUSTŘEDĚNÉ, neschopnost se delší dobu soustředit
-pocit utlačování nebo OVLIVNĚNÍ JINÝMI
-pocit NEJISTOTY, STRACHU v denním běžném životě, mnohdy BEZ ZJEVNÉ PŘÍČINY
-dlouhodobé porušení DENNÍHO RYTMU, vlivem nespavosti, stresu, smůly v každém směru
-NESCHOPNOST těla si ODPOČINOUT A NABRAT SÍLU

-NAPROSTÝ NEZDAR ve VŠECH OBLASTECH
pokud působí více negativních sil NAJEDNOU, potom se nám nezdar promítá postupně do každé
oblasti našeho života, o to rychleji působí KLETBY TEMNÝCH SIL, což je energie, která bývá navíc
řešena i se ZAHRNUTÍM VŠECH OSOB, JEŽ VÁM BUDOU CHTÍT POMÁHAT S ODSTRANĚNÍM
vaší kletby, což v praxi znamená, že pokud VÁM NĚKDO bude POMÁHAT / léčitel,mág, šaman/ s ODSTRANĚNÍM
ZAČNE vaše kletby PŮSOBIT TAKÉ NA NĚJ !!!!!!
To proto, že byla vyřčena při kletbě také "pojistka". A TOTO = důvod, proč JE PROBLÉM MNOHDY ODSTRANIT KLETBU.

ODSTRANĚNÍ KLETEB, UŘKNUTÍ je tedy většinou obtížné, stojí to v závislosti na tom i více, než běžné čištění obyčejných NEGACÍ, protože NIKDO SI DOBROVOLNĚ NA SEBE NEVEZME VAŠI KLETBU +OHROZÍ TAK SVŮJ ŽIVOT, jeho bezproblémovost.

Pomoc pro snadnou a jednoduchou KLETBU, většinou zcela nevědomou nebo jen "ZKŘÍŽENÍ CESTY"
- RITUÁL očisty
/ pomáhá pokud je kletbička z tohoto života a neúmyslně vyřčená s cílem jen "poškodit drobně" danou osobu/


Pokud ovšem je působení SILNÉ a rituály nepomáhají, nastává čas, kdy budeme muset POŽÁDAT O POMOC ZNALOU OSOBU.
-CENA BUDE VYSOKÁ, což je jasné z výše jmenovaných důvodů,také to chce čas, znalost jak pomoci, být jasnovidec v komunikaci s Universem a mít přístup do CENTRÁLNÍ PAMĚTI UNIVERSA, což je DŮLEŽITÉ pro odstranění příčiny KLETBY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marcela Abha Kunz
Energie myšlenek a jejich cílení na jiného
Energie myšlenek a jejich cílení na jiného
RODOVÉ PROKLETÍ

Co to znamená, když je rod prokletý?
-mnoho mých klientů na to dojde samo, při očistách karmických blokací a závazků, je to vlastně to, co řeší vícero lidí v dané rodině!
Bývá to například i to, jaké jsou "odlišnosti povah-mám na mysli vědomí, nikoli zaměření ducha ve vaší duši, toto je něco jiného a sem to nepatří.
Rodová niance je vidět mnohdy například u toho, že všem z rodu se v nějakém směru nedaří, že všechny ženy toho rodu se potýkají s tím,
že brzy ovdoví, že například nemají "štěstí v lásce" nebo dokonce jsou některé z nich "neprovdány", někdy se kletby týkají všech, jindy zase jen určitých lidí v rodové linii, jde o to, jak byla kletba, uřknutí nebo magický vliv cílen v té rodině, a také kolik takových silných kleteb na sobě rodová linie má, protože podobné energie se kumulují a sílí, a to pak může převládat v působení na rod, jako celek.

TAKOVÉ POSTIŽENÍ MÁ MNOHO RODIN I DNES, PROTOŽE TADY SE RODÍME, ABYCHOM SE OČISTILI A SAMI PROŽÍVALI TO, CO JSME JINÝM ZPŮSOBILI, žel původním smyslem bylo zde zažít radost, žel té je vlivem tolika negativních energií v našich životech čím dál méně!!!
Proto je důležité nejen se očistit od takových energetických působení, ale také se změnit uvnitř duše, abychom se pře-nastavili a směli si prožívat zde hlavně tu radost a nikoli jen žít problémový život- ale o tom je již karmická očista, jejíž možnosti najdete v mých službách na tomto webu, ale vraťme se k rodovým niancím, jimiž se zde zaobíráme.
Jak víme všichni, tak každá rodina je vždy složená ze dvou dalších rodin-takže rodů, které jsou zase složeny každý ze dvou dalších rodů a takto se geometrickou řadou násobí naše negativní působnost rodových kleteb, magie, či jiných rodových zátěží, proto je na místě uvědomovat si, jak to poznáme, že jsme v zátěži rodové linie, či jsme jen v zátěži své vlastní? Na některé věci se zde zaměřím ve svých článcích, dnes to bude na rodové niance a jak je rozeznáte.


RODOVÉ KLETBY, UŘKNUTÍ, PROKLETÍ RODU I VÁS

-jak to poznáte?

-co se děje při tom?

-jak kletby, pomluvy, zlost, agrese namířená proti jinému ovlivní cíl i osobu, co toto dělá?

Přivtělené duše=přivtělenci,inkarnáti
Otisky=negativní pozůstatek energie třeba po jeho slovu,křiku,zlobě,i po klení,kletbě,uřknutí,prokletí,vliv energie,která k nám byla vyslána jinými lidmi nebo bytostmi nebo je to i námi vyřčené slovo mířené k jiným-to znamená jeho návratová energie k nám/ odraz naší negace k jiné osobě/

Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění MEDITACEMI nebo reiki, shamballa, seichim, dračí reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.
Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potíže
ð schizofrenie
ð paranoia
ð deprese
ð stres
ð toxikomanie
ð gamblerství
ð atd.
Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- "jako kdybych to už nebyl já."
Osobnost se však mění v závislosti na druhu inkarnáta!!!!!!!!
Druhy/přivtělenců/ přivtělených duší:
1) Velké citové pouto- jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;
ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.
2) Stydlivé duše- stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné; jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.
3) Bloudící duše- nevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.
4) Materialisti- lpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.
5) Závislé duše- za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí; ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jími; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahování zákonem přitažlivosti energetickým mostem,tvořící osoba, jež má velmi negativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o kolektivní zavinění lidstva-
-jelikož např. AIDS=proměna milování na zvrhlý sex!!!
Pomocí individuálních technik můžeme inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahováni podobností a poutem, tak těchto podobností je nutné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.
Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik,které vám vysvětlí osoba,která čistí duše/najdete v našich odzkoušených rituálech/+za přítomnosti vedení terapeuta pro psychickou úroveň-emoční/
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování. Za použití individuálních rituálů pro celkovou očistu osob,jak aury-tak těla-použití spolu s energií Universa-třeba i reiki.
Poznáváte-li některé příznaky u někoho-pomozte mu-rituál správně zvolený může zkvalitnit život a znovu obnovit energii člověka!!!
Jak pomoci? Celková očista organismu/těla i ducha tím aury


Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit/ z domů,prostor i aury/, a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahování podobností a poutem, tak těchto podobností je vhodné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.

Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik.
Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.
Rituály "Bílé magie"
Očista čaker a pomoc v potížích/osobní návštěva-dobití energie-ochrana aurického těla/-to vše/ najdete u nás v produktech/
Léčba Spirit /cena je individuální 1/8 vašeho měsíčního příjmu + (800,-/za 1 sezení osobně) dle potřeby klienta!!!
-očistné techniky,rituály,dobíjení energetických center-odstranění potíží s negativní energií-odstranění přivtělených duší-inkarnátů.odstranění potíží s otiskem inkarnáta v auře a nastolení rovnováhy v těle i duši.
V ceně je 3x léčba energiemi Velmistra Ushuiho Reiki,Shambally, Reconnection .

Posílení síly Vaší duše-naučte se pravidelně čistit své energetické tělo!!!!Přivtělené bytosti - duchové
Co to je? Samozřejmě energie, která zůstane po smrti člověka -
člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytůstka odejít a dostat se do míst, kde bude poučen a osvícen - v jiné dimenzi. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození do trojrozměrných světů, třeba jako je ten náš na Zemi.
Pokud tak neučiní, tedy neodejde k dalšímu poučení a přípravě pro další její vývoj, pak se brána pro odchod uzavře a "duše" zde zůstane uzavřena v takzvaném meziprostoru "bardu".
Aby dál mohla tady být v trojrozměrném prostoru také potřebuje energii pro svou existenci-tedy dobíjet se - to je nám známé přivtělení duší do naší aury - tedy do našeho energetického těla.
Duše tady zůstávají z různých důvodů - jsou nějak závislé na hmotném světě - buď na osobě, požitcích / alkohol, sex, peníze a pocit moci aj../ , ale také jsou závislé na rodinných příslušnících, osobách, dětech nebo i partnerech, mohou s nimi komunikovat, žárlit na ně, navádět je k nesprávným věcem nebo je jinak ovlivňovat, čímž kazí jejich i svou karmu. Některé , ale také netuší po dlouhý čas, že jsou mrtví/čas není ve všech dimenzích+ není ani v meziprostoru - bardu/duše -odešla třeba velmi rychle - nečekaně -což jsou nehody, nemoci-infarkt aj. náhlé selhání fyzického těla, duše se ocitá najednou v bardu a pokud nechce přijmout, že je mrtvé tělo zůstává zde a chce dále řešit své věci v naší dimenzi, ale to jí nejde - zjistí, že komunikace nefunguje a je zcela nešťastná a má pocit, že nestihla a "musí" zde dokončit, pro tyto bytosti je nezbytné pomoci jim v jejich odchodu - pomoci jim otevřít znovu bránu pro přechod do dimenze, kam patří. Potřebují naše odpuštění a to, abychom je my sami PROPUSTILI a nedrželi je svými smutky a závazky zde./Marcela Abha Kunz
i286260064317505063._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
NEGACE, vlastní i kolem nás
O NEGACÍCH kolem nás v konkrétním případě.

Mnoho lidí je v negacích, ale mnoho z nich se obklopují NEGACEMI VLASTNÍMI, a to je daleko horší, než když k vám vysílají negace jiní. Proč je to horší?
Protože Vy sami jste tím, kdo posiluje veškeré negativní vlny kolem vás, tedy i ty, které k vám jsou vysílány někým jiným nebo i ty, které jste se uvolili nést v rodové linii, ale i ty, které jste si sami v minulých svých životech vytvořili! Takže, pokud Vy sami se ještě negujete - například...já jsem nemehlo...toto jsem celý já...mi se to nikdy nepovede...nebo jsem idiot, hlupák...a tak dále. Toto jsou vlastní negace, kterými sami sobě "hážete klacek pod nohy" v cestě vaším životem.Sebedůvěra a sebeláska je to nejdůležitější, a tu mnoho z nás ještě nemá tak, jak by ji mělo mít nastaveno.

Nikdy nic není špatně, i to, co jsme provedli nesprávně, protože i to se ukáže později, až se nám odraz energií toho vrátí zpět k nám, ukáže jako veliké poučení ve směru poznání na vlastní kůži problémů, které jsme si sami naší třeba i nesprávnou reakcí, nesprávnou myšlenkou, či nesprávným činem nebo i nesprávným podlehnutím pocitu zlosti, agrese a jiných pocitů, sami přitáhli do našeho života. Toto vše skrývají naše VLASTNÍ VYTVOŘENÉ AKTUÁLNÍ NEGACE, KTERÉ KOLEM SEBE ŠÍŘÍME, dnes a denně, aniž bychom si to uvědomovali. A potom se vše dovrší k neúnosné míře a stane se to, že SE SVEZEME NA VLNĚ ENERGIÍ DO MNOHEM NIŽŠÍCH VIBRACÍ další řeky energií, po které začneme plout NA VLNÁCH POTÍŽÍ, PROBLÉMOVÝCH SETKÁNÍ, KOMUNIKACÍ spojených nedorozumění a omylů, KTERÉ SE PROSTĚ K NÁM PŘITAHUJÍ tím, co sami vysíláme-A PROČ tomu tak je? PROTOŽE JSME na NIŽŠÍCH VIBRACÍCH, VLIVEM NAŠICH NESPRÁVNÝCH REAKCÍ na situace kolem nás!!!
A jak z toho ven? Jak se dostat na vyšší frekvenci, kde je řeka HOJNOSTI, DOSTATKU A LÁSKY?
Jednoduše, stačí se prostě denně chovat správně v každičký okamžik nebo pokud ještě nejste na této úrovni, stačí se PRAVIDELNĚ ČISTIT VAŠE ČAKROVÁ CENTRA +SLADIT VŠECHNY AURYCKÁ TĚLA.
CO VÁM POMŮŽE?
-pravidelná denní dýchací cvičení
-myslet nejen pozitivně, ale také naučit se věci přijímat bez hodnocení
-nekritizovat nikoho
-vysílat kolem sebe jen lásku k sobě, ale i k vašemu okolí, a to ať už si to zaslouží nebo ne, protože okolí odráží jen tu energetickou hladinu, kde se vy sami nacházíte aktuálně, takže reakce okolí jsou podle vašich reakcí
-milujte vše, co k vám přichází
-děkujte za každý den, za každý problém, za každou radost
-myslete více na druhé, než na sebe
-naučte se děkovat za vše a všem
-naučte se vidět v každé situaci, co vás to mělo naučit
-žijte naplno každičkou chvíli a prožívejte a prociťujte své niterní pocity
-jednejte tak, jak chcete v dané situaci, aby se k vám lidé zachovali, když se v budoucnu třeba v téže situaci ocitnete
-MILUJTE SVŮJ ŽIVOT, JAKÝ PRÁVĚ JE, protože pokud je krásný a plný lásky-radujte se je vám přáno a jedete v řece energií, které jsou v souladu s vámi a vaší duší. A pokud jste právě v řece energií naplněné smolným obdobím-děkujte za taková rychlá poučení, které vám život uštědřil, protože Universum chce, aby jste si už brzy mohli zasloužit také tu vyšší vibrační řeku plnou radostí a láskyplných energií, a je tedy jen na vás, jak brzy si najdete přejezd a přechodovou hladinu energie do té vyšší frekvence světla a lásky a radosti.Pamatujte si, CO VYŠLEŠ-TO SE TAKÉ VRACÍ UMOCNĚNO SILOU, KTEROU DO TOHO DÁŠ!!!!!
To znamená pokud se zrovínka rozcházíte s partnerem a jste na sebe vzteklí, potom toto vysíláte kolem sebe a také k vašemu partnerovi, a jak veliký vztek na sebe máte vzájemně máte tak to je ta síla, kterou do celé této energetické situace vkládáte a ta se násobí+zcela jistě se velmi brzy vrací s ještě větší silou k vám samotným a přitahuje k vám tedy stejný negativní pocit pomsty, frustrace, urážek, vzteku i agrese v podobě sebelítosti a dalších i menších problémů nebo, pokud je síla negací velká tak i velkých problémů, které následně k vám přicházejí i po mnoho měsíců, let nebo i desetiletí a to jsou jen VAŠE VLASTNÍ NEGACE KOLEM VÁS Z TOHOTO ŽIVOTA, co teprve, když se k tomu přidají VAŠE NEGACE RODOVÉ, pak i KLETBY, ZLOBA JINÝCH A OVLIVNĚNÍ NEBO I VLIVY MAGIE ČERNÝCH SIL. Pak nastává celoživotní kolotoč potíží, problémů a nezdarů. A to vše jste v minulosti nebo i v tomto životě přiživili jen vy sami- VY JSTE TEDY TEN SPOUŠTĚČ TOHO, zda se vám bude dařit nebo ne!!! /Marcela Abha Kunz

JAK MOC SE MÁTE RÁDI

MÁTE SEBE RÁDI ? a NA KOLIK SE MÁTE RÁDI?
Zamyslete se a ohodnoťte sami sebe ve stupnici 0 - 10 nakolik se máte rádi, potom si , podle obrázku-bodů vyťukejte větu "mám se rád/a" a ohodnoťte se podle pocitů uvnitř duše -vaše duše vám řekne překvapivě, jak jste na tom se SEBELÁSKOU.
Mnoho lidí si myslí, že zcela samozřejmě ano, ale až na sezení a při terapeutické práci metodou EFT, zjistili, že se mají jen velmi málo rádi.Tuto pravdu o nich samotných odkrylo jejich nevědomí, při poklepech na akupresurní body-vyznačené na obrázku- a po následném sebe-zhodnocení si uvědomili, že mít se rád, je zcela něco jiného, než si zprvu sami o sobě mysleli.
Drtivá většina z mých klientů se ušklíbla, už při položení věty a dotazu -Jak se máte rád? Zprvu sami rychle odpoví...jasně, že se mám rád/a. Ale následně sami zjistí, že to je u nich samotných jinak, že si sami překvapivě zjistí při tomto velmi jednoduchém testíku, že se jim nedaří právě proto, že sebe nemají dostatečně rádi.
A toto je důvod mnoha nezdarů- sami sebe peskujeme, odsuzujeme své vlastní jednání a chyby, kterých se v životě dopouštíme, toto vše zůstává uloženo v naší duši - jako negativní pocity a negativní energetická zatížení, která jsou později příčinou našich nezdarů v některých oblastech našeho života. Ovšem toto není všechno! Dalším takovým vodítkem je to, JAK SAMI SEBE PŘiJMÁME v běžném životě, POKUD SE NEMÁTE DOSTATEČNĚ RÁDI - NEBUDETE SE ANI PŘiJMAT S TÍM, JACÍ JSTE, a dál pokud se NEBUDETE PŘÍJMAT, NEDOKÁŽETE SAMI SOBĚ ODPOUŠTĚT- A TOTO JSOU DALŠÍ VLASTNÍ NEGACE A ENERGIE, KTERÝMI SAMI SOBĚ ŠKODÍME, kterými si bráníme mít, co chceme, či dělat a dosáhnout toho, po čem toužíme. Tyto a ještě další NEGACE SE NÁM TAK HROMADÍ V NAŠÍ AUŘE I ČAKROVÝCH CENTRECH, která potom nemohou dodávat dostatek energií jednotlivým orgánům a pokud takových VLASTNÍCH NEGACÍ MÁME MNOHO I Z MINULOSTI, nastává zlom, kdy se začíná vše projevovat na hmotné úrovni-tedy v našem životě a v jeho zdraví, či jednotlivých oblastech -vztahy, práce, přísun peněz a majetků, ale i ve vnímání hodnotových žebříčků duše.
Pokud chcete být v pohodě a zdraví, mít hojnost v každé oblasti vašeho života, je na čase si všechny, alespoň z tohoto života vámi nahromaděné negativní energie očistit. Zvolte si některou očistnou kůru, kterou najdete v akčních cenách na mém webu nebo na webech jiných léčitelů, protože nyní je další vlna stoupajících vibračních energií v celé naší soustavě planet, dovolte si být sami zdraví, spokojení a bez vlivů negací, které si každý sám můžete vytvářet už ve vlastním nevědomí+vlivem vlastního chybného vnímání a vidění světa i sebe.
Přeji Vám všem nádherný den a posílám mnoho láskyplných energií k Vám právě teď
Vaše Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one