Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

AKTUÁLNĚ-další vzestupová vlna vibrací planety+co s tím má pandemie?

my+rovina bytí.jpg
CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE, proč znovu udeřila pandemie?
Všechno je jen a jen o vibračním poli planety a nás samotných, vše totiž souvisí se vším, a protože mnoho lidí se stále nesrovnalo s první-dřívější silnou vibrační navibrací planety, je nutné, aby se co nejvíce lidí rychle přeladilo do současných vibrací planety i celé Galaxie, a tak se znovu objevila vlna Covid-19, jelikož je to rychlý způsob poučení našich dušeí prožitkem, abychom se srovnali se stále rychle stoupajícími vibracemi planety!!!

-proč je tu druhá -horší vlna rozšíření Covidu-19-už jsem zhruba uvedla v úvodu mého článku
-další nová vzestupová vibrační vlna planetárních energetických proudů nás čeká kolem Vánočních svátků,
takže si vysvětlíme proč nyní znovu udeřila epidemie celosvětově? je to jednoduché řeší si lidé základní čtyři čakrová centra, to je učíme se pochopit to, že co vyšlu, to dostanu + násobeno silami, které do toho sám vkládám.

- PANDÉMIE CELOSVĚTOVĚ?

-ano je celosvětová pře-vibrace ENERGIÍ + VIBRAČNÍHO POLE PLANETY A I NÁS SAMOTNÝCH, to je to, proč jsem všude říkala, že je dobře se neustále karmicky čistit VĚDOMOU CESTOU A DOBROVOLNĚ-protože toto čištění karmického typu vám vždy zvýší vaše vibrační pole, je tu tedy - další vlna vzestupnu kmitočtů a vibrací planety i celé naší Galaxie, a tedy je tu celoplanetární zvýšení vibračního pole i u fyzického těla jedinců, což je vlivem očistami "bolavou cestou osobního prožitku=to je určitými nemocemi, problémy, nedostatkem hojnosti , či přímo i fatálních ztrát, a toto se nyní děje v celosvětovém měřítku, jelikož většina lidí se nechtěla dobrovolně navibrovávat a karmicky si čistit duši i aurycký svůj systém, tak se to děje úderným procesem pro všechny najednou, což tomu odpovídá nyní= PANDÉMIE MÁ DALŠÍ VLNU,
mnoho lidí NEMÁ ZPRACOVÁNO MNOHO SVÝCH KARMICKÝCH BLOKACÍ, ZÁVAZKŮ DUŠE a to, co v sobě samých nosí, jsou plní zloby, stresu, strachů, nenávisti a mnozí pracují nezodpovědně s magickými silami vesmíru+to vše se zúčtovává v karmických závazcích, blokacích na zdraví, práci, přítoku peněz do rodin,či na vědomí, psychice a změnách nevědomých nastavení pro chod fyzického těla!!!
Takže není divu, že je tu nějaká celosvětová epidemie, je spíše s podivem, že to došlo až nyní.
-lidi to nutí být v izolaci, to je sami se sebou, někteří z nich jsou karmicky povinováni velkému množství lidí , tak splácí formou pomoci v této pandémii - zdravotníci, prodavači, lékárníci i léčitelé.

-všichni se musíme dostat nyní na vibrace planety Země/Gayi + většina z lidí, ji zdaleka nemá šance dosáhnout, proto se rychle čistí většina pomocí této pandémie-jde o úderný očistný proces, ti, kdo mají menší závazky-jsou jen s malými příznaky a téměř bez potíží, no a ti co mají průběh horší - jsou na nižší frekvenci bytí a musejí se během 14 dnů dostat na vysokofrekvenční toky planety a Galaxie + mnoho z nic to nedá-zemřou, protože jejich těla jsou již zdevastována, jejich vlastními chybnými vibracemi, mají deformace na svých nastaveních DNA + jejich buňky se nestíhají ustálit ve vysokofrekvenčním toku,jež nyní zde je.
-vše se děje v souladu se všemi zákonitostmi lidstva, planety i karmy-vše totiž souvisí se vším + každý je jen určitá formace energií + podle toho jak duch si sám zvolí tak také se čistí i umírá, pokud si své tělo nechal zdevastovat negacemi a vlastními chybnými rozhodnutími, ještě za běžného života před pře-vibrováním celé Galaxie.
Takže to, co se nyní děje u nás v republice-jsou důsledky nesprávných rozhodnutí v minulosti našich zrození - karmické čištění v praxi - je to když se lidi sami nechtějí čistit, pak nastane úderný proces bolavou cestou=velkou nemocí-epidemie, nakonec vždy to tak bývalo v minulosti celého lidstva, je to normální proces pro veškerý život zde na této planetě, to znamená, že stoupáme ve frekvencích a kmitočtech mnohem výše, než jsme byli před měsícem + kdo svou duši nepročistí u této velké čistky, ten prostě to nedává a zemře, jsou to ale duše, které si to samy zvolí, že na sobě budou pracovat v jiné dimenzi + samy odejdou vlivem úmrtí v této pandémii-jde o jejich svobodné rozhodnutí + je nutné to tak i brát!

-čím vyšší jsou vibrace planety, tím vyšší potřebujeme mít a udržet si dlouhodobě vibrace i my lidé a ostatní živí a neživí tvorové na planetě
-takže čím vyšší je vibrace planety, tím JEMNĚJŠÍ ENERGETICKÉ VLNĚNÍ JE ZDE NA PLANETĚ A TÍM SE ZŘETELNĚ MĚNÍ I NAŠE FYZICKÁ I JEMNO-HMOTNÁ TĚLA, MUSÍ MÍT TAKÉ MNOHEM JEMNĚJŠÍ ENERGETICKÁ TĚLA=musí se tedy udržet ve větší škále frekvenčního rozptylu vibrací planety tak, aby zde dále mohli žít své životy, kdo tuto novou schopnost v buněčném těle nebude mít, žel bude odcházet-zemře, ale zrodí se pak už do nových frekvencí a s novým tělem fyzickým mnohem jemnějších frekvenčních rozptylů a mnohem s větším udržitelným kmitočtem + o toto vlastně jde, planeta se změní celkově a mění se už od roku 2010 a to, čas od času vzestupem vibračního pole planety, to se mění podle vzestupných frekvencí celé galaxie Mléčné dráhy, a jelikož naše Země byla hoodně uchycená ve hmotě a tím pádem měla hoodně nízké frekvence =rozsah frekvencí kmitání pro veškerou existenci života na této planetě,proto se děje také to, co se děje, změny pólů Země, změny podnebí Země v různých koutech planety, proto mnoho ničících hurikánů, tsunami, zemětřesení, vše se mění, a my s tím!!! Jdeme do 5.věku Slunce, jak známe už od Mayů+toto my prožíváme v praxi a každičká duše, co zde žije si toto sama vyvolila být u toho i délku toho, co zvládne její tělo, jelikož jsme procházeli všemi situacemi našeho života tak, abychom se na tyto chvíle dobře měli možnost připravit, žel některé duše se rozhodly v průběhu svého života jinak a neplnily si své úkoly, proto jsou i tak veliké ztráty na straně lidí-úmrtnost za poslední dobu od roku 2010 až do dneška, ale vše je jak být má a všichni máme možnost si v každou sekundu našeho života zvolit to, co chceme + podle toho se nám čistí nebo zase tvoří naše závazky karmické bloky+vše se nyní čistí buď dobrovolně=VĚDOMÝM KARMICKÝM ČIŠTĚNÍM VLASTNÍCH NEGACÍ DUŠE nebo se to čistí NEVĚDOMĚ=ŘÍZENÝM PROCESEM VESMÍRU / plán zdroje=ÚDERNÝM BOLAVÝM PROCESEM OSOBNÍHO PROŽITKU, ale vzestupovat budeme všichni, formu vzestupu si ovšem zvolit můžeme my sami!
Tak si položte otázku, jak jste na tom vy, jak budete na tom při dalších vlnách zvedání vibračního pole planety, jež přijde za nedlouho znova?

Pro ty z vás, kteří se rozhodli na sobě pracovat a sami aktivně se čistit dobrovolným zvoleným procesem, si mohou níže vybrat i z mé nabídky nebo z nabídek stovek dalších léčitelů, já nabízím ucelená čištění 21 denní nebo 30 denní, pro ty, co se nikdy nečistili je nezbytný čas očisty nejméně 21 dnů-je to doba, kdy si nevědomí ustaluje nová nastavení, dle pře-nastavení duše-toto si řídí duše sama, bez přičinění kohokoliv jiného.
Vyberte si tedy z nabídky mých dálkových očist, jež probíhají na vícero úrovních najednou:
-očista pamětí duše
-očista mysli vědomé
-očista nevědomých nastavení programů duše
-očista čaker,jež ukotvují duši ve fyzické rovině
-očista všech jemno-hmotných těl aury
-očista fyzických buněk vlivem léčebných energií v každé buňce těla=změna metabolismu buněk
-vlivem očisty duše dojde i ke změnám nastavení DNA programů jednotlivých buněk, což umožní ozdravné procesy pro tělo

VEŠKERÉ PROCESY DĚLÁM JEN NA DÁLKU+cenu je možno hradit u dražších procesů na 2x po dohodě.NEČEKEJTE NA DALŠÍ "úderný čistící procesů apracujte na sobě zvoleným karmickým čistícím procesem,pak projdete bez větších úhon i další převibrací planety.

NABÍDKA KARMICKÉ OČISTY I VÁM: pište si do mejlu-spiritlecba@email.cz nebo vyplňte formulář na mém webu:

-21 denní očista negací "spirit" za trvale akční cenu - 50% nyní za 4800 Kč
(proces je na dálku, 3x týdně s léčbou a očistou Karuna-ki, texty k očistě vědomí i nevědomí, závěrem zpráva o léčbě do mejlu)
-21 denní proces hloubkové očisty energet.těl i paměti duše/ 7500,-
(proces na dálku, 7 dní očisty denně, léčby denně+6x očista Kchuei, Karuna-ki+3x očista pamětí duše, závěrečná zpráva o čištění zaslána do mejlu)
-21 denní komplexní očista-proces na dálku / 9800 ,-
(3x týdně proces očisty a léčby duše, s Kchuei 3x+Karunaki-6x, +texty+pracovní videa ke změně nastavení mysli,závěrem kontrolní rozpis do mejlu, možnost platby na 2 splátky po dohodě)
-21 denní karmické čištění negací a bloků duše / 13500 ,-
(proces na dálku,7 dní denní očisty i léčby duše,pak 3x týdně proces očisty s Karuna-ki+Imara+texty k očistě vědomí i nevědomí+pracovní videa EFT ke znovu nastavení sebe sama+závěrem rozpis do mejlu o průběhu procesu,proces je možnost uhradit i na 2 splátky, po dohodě)

-30 denní komplexní očista a léčba ovlivnění, bloků a vlivů temných sil / 15000 ,-
(proces je na dálku, +je možno jej hradit na 2 splátky-po domluvě,10 dní intenzivního čištění, pak 3x týdně s texty, pracovními videjky, 3x očista Kchuei,3x očista paměti duše přes VJ, 6x očista Imara, 10x čištění Karuna-ki, s navibracemi, odblokacemi agresivních energií a shluků a blokací duše.)
ZVOLTE SI PROCES , dle ceny nebo podle záběru do hloubek vašich životů+blokací v nich, čím větší má proces záběr, tím vyšší cena,vzhledem k používaným u toho léčivých a odblokujících toků + kombinací očistných technik.
Objednáte na-spiritlecba@email.cz nebo z formuláře webu.

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM.../Mak

VŠE JE JEN ENERGIE o určitém kmitočtu, snažte se být co nejvýše, abyste si udrželi krok se stoupajícími energiemi planety!!!
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one