Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Rubriky

+420 739667358
i286260064317688890._szw1280h1280_.jpg
Vítejte!
Vítám Vás,

kdo jste zavítali na tyto stránky "Karmického čištění duše",

pokud máte například tyto potíže:

- nemáte hojnost lásky, práce nebo i nedostatek financí?

- nedaří se vám a jakoby chodíte "dokola v problémech" ?

- doma máte místo, kde se necítíte dobře nebo je tam stále chlad, i když je jinak teplo?/ přivtělenci v domě, či negativní energie-otisky minulosti

- nespíte dobře, či se budíte v noci? / ovlivnění, či napojení na vás od jiných osob, entit aj.

- častý strach a nejistota sebou samým / entita v těle některého éterického těla

- častý stres vás dohání k úzkostem permanentnímu strachu i k bolestem v těle?

- pocity nestability energií permanentní únavy?

- pocit úzkosti, strachu, nejistot - přicházejících najednou nebo po setkání s jinou osobou/upír energií

- častá potřeba spánku, vlivem náhlé únavy?

- vyčerpanost po běžném průběhu dne?

- neodpočatí vstáváte ráno? / negativní nízká energie,v níž se pohybují vaše jemno-hmotná těla

- dny se vám slévají a máte stav ztracení se v reálu? / inkarnát v páteřním kanále energií

- stavy nevysvětlitelného strachu, najednou přicházející? / entity v čakrách, jež vám berou energii a utiskují vaši duši

najdu i pro vás řešení: "očista aury energetickými systémy Univers"



KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ duše A OD BLOKACI NEGACÍ A VLIVŮ ENTIT



-vše je řízeno zákony celého Universa

-vše je odraz toho, co sám vysílám / nebo v minulých mých bytích jsem vysílal

-každý se zde "něco" učíme - jde o vývoj duše

-všichni se potýkáme s "nějakou kritikou"

-všichni se SVOBODNĚ MŮŽEME ROZHODNOUT "ZMĚNIT SE"

-VŠE JE LÁSKA nebo odraz strachu, a buď jsem na jedné nebo na druhé straně!!!

MOJE MOTTO:

"ZMĚNIT MOHU VŠE, POKUD TO OPRAVDU CHCI"



Marcela Abha Kunz
Lpění na Zemi, pozemském životě, hmotných věcech i na kráse planety
Lpění na Zemi, pozemském životě, hmotných věcech i na kráse planety
Tíhnutí
Již od mládí mě to táhlo k indické filozofii. Četl jsem, že tíhnutí k pozemskému, světské vášně a
tužby přinášejí člověku jen strázeň a neštěstí, ale zároveň jsem si uvědomoval, že vše, co mě
obklopuje, spatřilo světlo světa právě díky lidským tužbám. Vyznat se v tom jsem nedokázal, tak
jsem o tom přestal přemýšlet, a vůbec jsem nepředpokládal, že až se začnu věnovat léčitelské praxi,
budu nucen se k vyřešení tohoto problému vrátit.
Již dlouho mi bylo jasné, že deformace duchovních struktur pole vedou k chorobám. Potřeboval
jsem si ale ujasnit, jaké emoce a jakým způsobem pole deformují. Jako první jsem identifikoval
nenávist. Ta pole deformuje v oblasti hlavy. Musel jsem v lidském poli objevit citová a pocitová
centra. Přirozeně se nedalo předpokládat, že bych je identifikoval na fyzické úrovni. Znamenalo to,
že se musím obrátit ke strukturám mimo tělo, a to jsou čakry. Už předtím jsem slyšel o četných
technikách diagnostiky podle některé lidské čakry, a pak jsem byl seznámen ještě s jednou.
"Podívej se," vysvětloval mi můj školitel, "když se ruka od čakry bezděky vzdaluje, znamená to,
že čakra je v nerovnováze. Pracuj chvíli rukou nebo tužkou, a sám energii čakry pocítíš."
Pustil jsem se do práce a novou techniku jsem cvičil znovu a znovu. To vše mé další výzkumy
stále důrazněji orientovalo k problematice pole. Jakmile jsem přestal příčiny chorob hledat na
fyzické úrovni, pokusil jsem se porovnat emocionální napětí, vznikající v čakrách, s rozměry
deformací okolních polí. V oblasti hlavy jsem nalezl nenávist, žárlivost a závist. V oblasti hrudi
pocit křivdy. V oblasti první čakry potlačení lásky v jiných nebo v sobě. Když jsem zaznamenal
nějakou deformaci pole, okamžitě jsem si modeloval, jaké pocity ji vyvolaly. Celá tato soustava
fungovala podle principu "ano – ne“.
Jeden muž začal špatně vidět. Důvodem byla nenávist související se ženou. Přihodilo se to asi
před deseti lety. Teď se kruh uzavřel. Jedinou možností úniku byla očista skrze modlitbu a pokání.
Při stovkách diagnóz jsem dospěl k závěru, že člověka se zmocňuje vždy několik silných pocitů
naráz. Dejme tomu pocit křivdy a zároveň nenávisti. Nebo křivdy a k tomu potlačené lásky.
Nakonec jsem odhalil pocitová pole, čakrami nijak nesouvisející. Ukázalo se, že deformaci pole
vyvolává nejčastěji odsudek, zbabělost, zrada, svatokrádež nebo křivopřísežnictví. Když člověk lže
jiným, je to divadlo, ale když lže sám sobě, je to nemoc. Když se sami sebe snažíme vnitřně
přesvědčit, že někoho nemáme rádi, že někdo není slušný, může to vyvolat těžkou chorobu. Vnitřní
upřímnost je jedním z předpokladů zdraví.
Zajímavý případ jednou vznikl jako důsledek lidské zbabělosti. Zaznamenal jsem výbuch
nepřízně jednoho člověka vůči jinému. Výbuch vyrostl z kombinace hned tří programů: zřeknutí se,
nenávisti a zničení. Zbabělost se zase skládá z pěti programů: špatné smýšlení o někom, odsudek,
zřeknutí se, nenávist a program zničení. Program takové agrese přitom probíhá nezávisle na tom,
zda se bojím toho člověka, nebo zda se naopak bojím o něj. V prvním případě jde zřejmě o agresí
vůči jedinci, ve druhém případě spíš o starost o něj. Ve skutečnosti ho však v obou případech
ničíme.
Nakreslil jsem si lidskou postavu a vyznačil nejběžnější emoce. Obláček nad hlavou znamenal
odmítání. Vědomá agrese sídlí před obličejem, podvědomá za týlem. Nenávist sídlí přímo v
obličeji, křivá mysl v týle. Před hrudí křivda učiněná, za zády křivda utrpěná. Před první čakrou
ubití lásky v jiném, za první čakrou ubití lásky v sobě. Všechno se to podobalo vázání koberce.
Pracoval jsem deset i více hodin denně a spřádal si nové vidění světa na úrovni pole. V některých
složitých situacích jsem viděl, jak v člověku vybuchují všechny agresivní emoce naráz.

Vypadalo to, jako když pavouk rozhodí všech osm noh do stran. Při sledování takových explozí jsem narazil
na fakt, který mě ohromil.
Jakmile jsem pochopil, že agrese může být namířena nejen proti jinému člověku, ale i vůči
zvířeti čí rostlině a může rovněž vyvolávat nemoc, zařadil jsem to vše do svého systému, abych
zjistil, vůči komu vlastně podobná agrese směřuje. Pak do schématu začaly vstupovat další entity -
čas, prostor, jiné civilizace, záhrobí, osud, božství. V lidském podvědomí jsou uloženy informace o
vztahu k jakékoli entitě. Z této mozaiky se skládá jeho charakter, zdraví i osud. Když jsem tedy
pacientům vysvětloval, že v nich probíhá program ničení čehosi, často jsem slýchal odpověď, že to
vlastně neobyčejně milují, a v takovém případě jsem byl nucen připustit, že přílišné tíhnutí k
čemukoli může zabíjet stejně jako nenávist. Přílišné tíhnutí plodí nenávist. Když jsem se pokoušel
pracovat na základě této koncepce, výsledky se okamžitě zlepšily.
Naproti mně usedl pacient, jemuž jsem před několika měsíci nedokázal pomoci. Ten mladík mi
ustaraným hlasem líčil problémy ve své rodině:
"Tchyně si před několika měsíci zlomila obě ruce. Sotva opustila nemocnici, zlomila si nohu.
Něco tu rozhodně není v pořádku, cítím, že v tomhle musí mít někdo prsty."
"Máte pravdu, někdo v tom prsty má," řekl jsem mu, "a jste to vy sám."
"Ale co vás nemá!" zkoprněl ten mladý muž. "Já se k ní chovám naopak báječně."
"A o to právě jde. Máte tendenci příliš k lidem lnout, a tím jím škodíte. Podívejte se: tohle je
schéma lidského těla, a takhle nás obklopují duchovní struktury našeho pole. Právě tady, v poli,
sídlí soustava obrany člověka před neštěstím. Takže když k někomu příliš přilnete, zbavujete ho
obranných systémů, sídlících v jeho poli, a ničíte jeho osud."
"A co mám tedy dělat?" zeptal se mladík.
Upřímně řečeno jsem tehdy nevěděl, co mu odpovědět, ale pokusil jsem se přece jen nějak
pomoci.
"Když se tak silně vážete na lidi kolem sebe a vůbec na nejbližší okolí, musíte to od sebe
zároveň vědomě trochu odstrkovat. Snažte se neuvíznout v myšlenkách na nejbližší. Zůstávejte
někdy úplně sám. První pohyb nečiňte k sobě, ale od sebe. Hlavně byste ale měl pochopit, že lnout
k jiným lidem celou duší nelze."
V mých názorech na problém to byl hotový převrat. Tíhnutí k pozemskosti přinášelo obrovské
škody tomu, k čemu jsem lnul, ale sám jsem mohl utrpět taky. Jak se později ukázalo, lnout lze i ke
zvířeti, k domovu či k zaměstnání, nejen k člověku.
Pokoušel jsem se jednomu pacientovi vysvětlit, že jeho dcera je nemocná, protože on sám k ní
příliš tíhne.
"A to ji tedy mám nenávidět, nebo co?" zeptal se mě rozhořčeně.
"Ne, to ne, podstata věcí tkví v míře. Prostě se k ničemu pozemskému nesmíme vázat příliš
úporně."
Pro něj však bylo velmi obtížné mi porozumět. Někdy mi bezmocí doslova klesaly ruce, ale
osud mi nabízel i úspěchy a já se pomalu a nenápadně dostával dál a dál.
Jednou jsme si s přítelem vyrazili na venkov. Jedno oko mu najednou opuchlo a zalilo se krví.
Těsně před odjezdem udeřil kladivem do smaltované nádoby a odražené střípky se mu zasekly do
oka.
"Žena se celý večer snažila ten otok vyléčit. Ale ať jsme dělali, co jsme chtěli, bylo to pořád
horší."
"Zakopaný pes je v tom, že ses příliš soustředil na svou chatu a problémy kolem ní," řekl jsem
mu. "Tak ti něco jakoby zakrývá oči, abys na ni tolik nehleděl a pořád o ní nepřemýšlel."
"Ale přesně takhle to je!" zvolal překvapeně. "V posledních dnech jsem nemyslel na nic jiného
než na chatu."
Během několika hodin se oko úplně vyčistilo. KDYŽ ČLOVĚK POCHOPÍ,ŽE SE K NĚČEMU UPNUL AŽ PŘÍLIŠ, působí to daleko efektivněji než jakékoli zaříkávání.
/S.N.Lazarev/
astrol-2..jpg
SÍLA MYŠLENÍ

MYŠLENÍ JE ENERGIÍ A TO ZNAMENÍ SÍLA JEHO FREKVENCÍ.

Naše myšlenky si každý manifestujeme ve svých životech. Myšlenka je tedy jak už víme PŘÍČINA toho, co se nám teď DĚJE. A to, co se nám děje, JE DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍME!!!

Vnitřní „Já“ je duch v nás, pravé já je tím, kdo vše v nás řídí. Já mám velikou moc-řídí vše v nás i kolem nás, to znamená, že určuje frekvence energetické řeky, v níž právě se nalézáme = NAŠI REALITU! OSOBNOST je složena z mnoha charakterů, zvláštností, zvyklostí a povahových znaků, jež jste už v minulosti sami získali, jelikož jste měli své minulostní myšlení a tím i frekvenci svých energetických těl aury.
„Já“ má moc myslet!!! Ovšem jen málokdo ví, jak myslet správně, proto se často ocitají v propadech a jejich „já“ je více ve zmatku, než v radostech životních zkušeností. Toto je většinou důsledek „sobeckého způsobu myšlení“, což vede vždy k prohře a utrpením.

Duch je zde pro poučení a osobní zkušenost, a to znamená, že jde také o to, BÝT CELKU PROSPĚŠNÝM, jak víme, všichni tvoříme jeden celek, všichni patříme k jednomu druhu energií. A všichni jsme jenom jednotlivými energetickými bytostmi v celku lidstva na této planetě.
Jedním z nejvyšším zákonitostí je být prospěšným všem, tomu, kdo se tímto zaobírá a jehož činnost je opravdu prospěšná mnoha lidem, je pak vytvářen rychlý vzestup ve vibračním toku energií, jeho čaker, auryckých těl a jeho duchu – duši. Taková bytost má potom zcela logicky snadnou cestu životem, jelikož její činy a myšlenky jdou ve správném směru vývoje ducha, známe přeci ono známé rčení:“ jsme stvořeni k obrazu Božímu“, a tímto obrazem je vzestup energetické hladiny ducha ukotveného v duši.

JÁ MŮŽU BÝT TÍM, KÝM CHCI BÝT… zlatá afirmace, jež nám umožní změnu pohledu na sebe

-je to afirmace uvědomování si, kdo vlastně jsem
-opakováním si této afirmace bude víc a víc duch upevněn ve svém tvrzení, že smí být tím, kým chce být duch
-pokud jste to celé pochopili, pak začněte s lehkým uvědomováním si sebe sama
-vnitřní svět je pod kontrolou vyššího „Já“
-vnější svět je ODRAZEM SVĚTA VNĚJŠÍHO!!!
-sebe-láska, sebe-poznání, sebe-důvěra, toto je to o co jde, abychom mohli své myšlenky manifestovat
-uklidnit mysl a myšlenky si vybírat, tak abyste měli jen dobré pocity
-podstata všeho je duch a duch tvoří a dává všemu podobu, duch je život!!!
JEN V TICHU MOHU MYSLET
-MYŠLENÍ je druh pohybu
-je duchovní podstaty
-emoce a myšlení je přímo spolu propojeno
-mentální síla se musí cvičit, myslete na to, co chcete stále-vždy se vám vytvoří podstata pocitu, který se vám vždy vybavuje s tou danou myšlenkou, proto se po čase ukládá do nevědomých programů, které nabíhají denně v naší mysli- KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENÍ A SVÉ POCITY- nechte se řídit nikoli emocemi, ale myšlenkami-intelektem.
Cvičte svou mysl, učte se být v tichu a relaxujte denně.
Duch je energie, síla a moc, duch formuje hmotu, myšlenka uvádí do pohybu přírodní energetické zákony. Myšlenkou vytváříme cokoli chceme. Náš mentální život je v nevědomí a v myšlení. Podvědomí je neustále v činnosti!!! Vědomé a nevědomé by mělo být v souladu.

Podvědomí= SUBJEKTIVNÍ MENTÁL, jež je v těle je z velké části ovlivněn dědičností, jež je výsledkem prostředí rodu, v němž jste se narodili. My sami jsme tím, kdo si může sám zvolit, co pozvedne a co potlačí u sebe sama, tedy jaké vlastnosti, nadání, či naopak frustraci, kterou může potlačit. Velká část podvědomí pochází z naší mysli, ale zde patří také zkušenosti z minulosti, to znamená, že DNES JSEM PROJEVENÍM MÉ MINULOSTI-vytvořeným tělem i svým stylem myšlení a vidění světa kolem sebe i sama sebe. Protože v sobě neseme nejen minulostní zkušenosti, ale také neseme v sobě převzaté zkušenosti od jiných-rodiny, přátel, ale i cizích lidí z minulosti. A toto vše pak dotváří naši povahu, naše energetické vlnění, jež má náš duch, který se zde zrodil a vytvořil si svou duši a zhmotnil si své tělo v nitru matky. Tak nám všem funguje „zákon přitažlivosti“. Jaký jsem tak si dotvořím sebe sama i své okolí a své prostředí, vše se děje na základě minulosti a zkušeností v ní. Vše je tak provázáno, minulost s přítomností a přítomnost s budoucností. Vše je v našem duchu a následně v centru Solaru plexu, centru životní energie, času a prostoru, kde jsem ve své realitě!
V takové realitě, kterou jsme si sami vědomě nebo i ve většině případů nevědomě vytvořili už v naší minulosti, na základě toho, co se tu budeme muset naučit. Boží jiskra je tedy v nás, jak ji využívám je jenom na mně samotném, proto výběr toho, na co myslím je tím nejdůležitějším pro tvoření mé přítomnosti a budoucnosti!!!

UVĚDOMOVÁNÍM SI NA CO MYSLÍM A CO CHCI, si sám tak přitahuji to, na co myslím a samozřejmě co má velkou sílu energií, tak to je i z našimi
-NEGATIVNÍMI POCITY
-ZLOSTÍ
-ZÁVISTÍ
-LÍTOSTÍ
-STRACHEM A OBAVOU
-ÚZKOSTMI A DEPRESEMI a tak dále. Takové prociťování má totiž mnohem větší sílu energií = NÁBOJ ENERGIÍ, než to, co nemá takovou sílu, čím nejsme tak pohlcováni. Proto se nám velmi často zhmotní hlavně TO, CO NECHCEME! Je to proto, že tomu dáváme několikanásobnou sílu energií, a tou jsou myšlenky-vezměte jak často myslíte na to, čeho se moc bojíte? Jasněže stále, skoro pořád, a toto máte tím rychleji také zhmotnělé ve své realitě, protože minutu po minutě se víc a víc opakují vaše myšlenky kolem strachu z… a čím víc na to myslíte, tím se energie strachu kumuluje a zhmotní se vám tak rychle situace, které se vy tak moc bojíte a vůbec ji nechcete!!! A PROČ?

PROTOŽE JSTE SAMI DALI TAK VELKÝ ENERGETICKÝ NÁBOJ TOMU MYŠLENÍ NA TEN VÁŠ STRACH!
BYLI JSTE TO JEN A JENOM VY, KDO STÁLE DOKOLA MĚL V MYSLI TU MYŠLENKU/MYŠLENKY NA TO, ČEHO SE TAK MOC BOJÍTE, a tak jste si to, čeho se bojíte, zhmotnili do své přítomnosti, a pokud se tím budete nadále tak zaobírat, budete si to tahat i do zhmotnění ve vaší budoucnosti!!!!!! Změnit si myšlení a koncentrovat se NA TO, CO OPRAVDU CHCI + MYSLET NA TO DENNĚ, V KAŽDÉ VTEŘINĚ+STÁLE DOKOLA, AŽ SE VÁM TO ZAPÍŠE DO NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ a budete tak tomu dávat sílu i nevědomě, což je nejlepší formování si přání v automatickém myšlenkovém procesu, pak se tomu každým okamžikem přidává energie a ta roste a roste, až ji váš solar plexus dá formu a podobu a čas, kdy se vám tak zhmotní a stane se realitou v přítomnosti!!!
MYSLETE NA TO, NA CO MYSLÍTE NEJČASTĚJI, protože TOMU DÁVÁTE NEJVÍCE ENERGIE ZE SEBE, A TO SE VÁM BRZY ZHMOTNÍ VE SKUTEČNÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one